Stichting Weer- en Sterrenkunde Eemsmond houdt een lezing over de manen van Jupiter

Delfzijl – De Stichting Weer- en Sterrenkunde organiseert op woensdag 10 januari 2018 een lezing over Jupiter, zijn Galileīsche manen en hun libraties. De lezing vindt plaats in Egyptisch Restaurant Nefertari, Wijkstraat 58 in Appingedam en begint om 19:30 uur. Spreker is prof. dr. H.W.  Broer, emeritus hoogleraar en wetenschappelijk directeur Johann Bernoulli Instituut te Groningen

In januari 1610 ontdekte Galileo Galileī de vier grootste manen rond de planeet Jupiter, thans Io, Europa, Ganymedes en Callisto geheten. Hij zag dit als een miniatuur zonnestelsel hetgeen een ondersteuning vormde voor het heliocentrische wereldbeeld.

In 1799 rapporteert Pierre Simon marquis de Laplace een 1 : 2 : 4 resonantie in de beweging van de binnenste drie manen: Europa heeft een vrijwel tweemaal zo grote periode als Io en Ganymedes ongeveer een tweemaal zo grote periode als Europa.

De vraag is hoe dit in te passen in een Newtoniaanse beschrijving van het geheel. Poincaré leerde ons niet naar één beweging van zo’n systeem te kijken, maar naar alle mogelijke bewegingen. Willem de Sitter, een promovendus van Jacobus Cornelius Kapteyn, in het begin van de 20e eeuw, heeft hier veel onderzoek aan verricht. In de voordracht wordt onder meer uitgelegd wat in dit verband onder libraties van De Sitter’s periodieke bewegingen moet worden verstaan.

Toegang: donateurs gratis, aan niet-donateurs wordt een bijdrage van € 5,- gevraagd.

Website: kijkeensomhoog.nl

Back to top button