Stem Voltigevereniging de Eemsrakkers naar de Nationale Vrijwilligersprijs 2020

Sint 2023Sint 2023

Holwierde – Voltigevereniging de Eemsrakkers dingt mee naar de Nationale Vrijwilligersprijzen 2020. Van 18 februari tot 22 maart kan iedereen op Voltigevereniging de Eemsrakkers stemmen via www.vrijwilligersprijzen.nl. Dit vrijwilligersinitiatief maakt dan kans op een Publieksprijs van € 2.500,- uit handen van minister Hugo de Jonge.

Ook dit jaar hebben weer tientallen gemeenten vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers aangemeld voor de Nationale Vrijwilligersprijzen. Maar liefst 12 genomineerden zullen een promofilm ter waarde van € 3.000,- krijgen én ze maken kans op een juryprijs van € 6.000,-. Alle kandidaten, ook als ze niet genomineerd zijn, maken kans op de publieksprijs van €2.500,- en de landelijke eer. De kandidaat met de meeste stemmen wint de publieksprijs. Stemmen dus! Stem op Voltigevereniging de Eemsrakkers via www.vrijwilligersprijzen.nl.

Voltigevereniging de Eemsrakkers
Voltigevereniging de Eemsrakkers heeft een actieve groep vrijwilligers die ervoor zorgt dat de vereniging draaiende wordt gehouden.

Hierbij valt te denken aan onder andere: (gediplomeerde) instructieleden, kantinemedewerkers, stallenmesters, mensen die de paarden voeren en verzorgen, onderhoud uitvoeren aan de manege en de bestuursleden. Zonder al deze vrijwilligers is het niet mogelijk om de vereniging draaiende te houden. Het maakt niet uit welke werkzaamheden iemand uitvoert binnen de vereniging, iedereen is gelijk en even belangrijk. Daarnaast is het belangrijk dat iemand plezier heeft in de werkzaamheden die hij/zij uitvoert.

Naast de manege draaiende te houden voor de reguliere voltigelessen, bieden zij de locatie ook aan voor andere verenigingen of activiteiten vanuit het dorp. Zo is de manege voorzien van een schietbaan voor de schietvereniging uit Holwierde. Stellen ze hun manege beschikbaar voor het volleybaltoernooi op Hemelvaartsdag en de kinderspeelweek tijdens de zomervakantie als uitvallocatie bij slecht weer. Daarnaast is er sinds dit jaar ook de hondenvereniging uit Uithuizen die komt “overwinteren”.

Door de manege beschikbaar te stellen zorgt Voltigevereniging de Eemsrakkers ervoor dat ze andere verenigingen kunnen helpen. Als vereniging willen zij zich graag inzetten voor de samenleving, daarom zijn ze per 1 januari een samenwerking aangegaan met ’s Heeren Loo, locatie De brug voor dagbesteding. Cliënten van deze locatie voeren op 3 dagdelen per week werkzaamheden uit als vrijwilliger van de vereniging, dit onder begeleiding van vaste begeleiders. De onderhoudswerkzaamheden die ze uitvoeren vinden plaats in en rondom de manege.

Lokale aanmeldingen
Gemeenten en vrijwilligerscentrales spelen een grote rol bij de aanmelding van lokale organisaties. Zij konden drie organisaties en één Passieprijs-vrijwilliger aanmelden. Zo laten ze hun erkenning en waardering blijken voor het vele werk dat vrijwilligers doen in hun gemeenten.

Selectiecriteria
De jury beoordeelt de projecten en initiatieven onder andere op hoe succesvol vrijwilligersinitiatieven zijn in het vinden van vrijwilligers en hoe zij hun vrijwilligers de credits van het succes weten te geven. In 2020 zijn alle kandidaten voor de Passieprijs winnaar! De prijsuitreiking is op 28 maart 2020. Minister Hugo de reikt de prijzen uit. De jury bestaat onder andere uit VNG-voorzitter Jan van Zanen en minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink. Irene Moors heeft de presentatie in handen!

Organisatie
De Nationale Vrijwilligersprijzen zijn een initiatief van het ministerie van VWS en worden ondersteund door de VNG en de VriendenLoterij, die onder meer de prijzen beschikbaar stelt. De organisatie is in handen van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).

Stemmen op Voltigevereniging de Eemsrakkers  kan vanaf 18 februari via www.vrijwilligersprijzen.nl

Back to top button