Start aanleg fietsverbinding tussen Termunten en Woldendorp

Woldendorp – De realisatie van een betere, en meer veilige, fietsverbinding tussen Termunten en Woldendorp is weer een stapje dichterbij. De klankbordgroep met hierin inwoners uit Termunten en Woldendorp, aangevuld met vertegenwoordigers uit Baamsum, heeft gezamenlijk een tracĂ© bedacht dat past binnen het budget. De firma Schagen gaat de werkzaamheden uitvoeren. De planning is om voor het nieuwe schooljaar in 2019 de fietsverbinding klaar te hebben.

Op 16 mei verrichtte wethouder Jan Menninga alvast de starthandeling van het nog aan te leggen vrij liggende betonfietspad dat voor en na Baamsum wordt aangelegd. “Met deze start gaat een wens van veel inwoners in vervulling”, aldus wethouder Jan Menninga. “Een mooie mijlpaal op het gebied van verkeersveiligheid, bereikt door samenwerking tussen de gemeente en inwoners van de drie dorpen.”

Verkeersmaatregelen in Baamsum
In Baamsum wordt de maximumsnelheid in het dorp aangepast naar 30 km per uur en de bebouwde komgrenzen verschuiven naar de punten waar fietsers de weg op komen. Deze zone wordt benadrukt door een rode rijloper in het midden van de weg.

De bomen
Voor de aanleg van het fietspad is een aantal bomen gerooid. In het najaar komen hier nieuwe bomen voor terug. Over de plaats en de soort wordt nog nagedacht samen met de bewoners.

Back to top button