Regio vraagt minister compensatie waardedaling voor 12.000 te versterken woningen

Sint 2023Sint 2023

Noord-Groningen – De compensatie voor de waardedaling van woningen als gevolg van de gaswinning in Gronings aardbevingsgebied is een redelijke basis, maar verdient op belangrijke punten nog verdere uitwerking. Het rekenmodel moet worden aangepast met onder andere de begrenzing van het gebied, voor de 12.000 te versterken woningen ontbreekt nog een passende regeling en voor gemeente Delfzijl moet een betere oplossing komen. Dat schrijven de gezamenlijke aardbevingsgemeenten en de provincie Groningen vandaag in een advies aan minister Wiebes.

De Commissie Waardedaling erkent in haar advies aan de minister de problemen van huiseigenaren die de waarde van hun woning zien dalen als gevolg van de gaswinning. Dat valt in de regio in goede aarde. De commissie stelt dat inwoners met schade in de vorm van waardedaling op een goede en ruimhartige wijze moeten worden gecompenseerd. Toch ziet de commissie enkele belangrijke punten over het hoofd. Daar wijst de regio de minister op en doelt hiermee op het rekenmodel, de woningen die in de versterkingsoperatie zitten en alle woningen in de gemeente Delfzijl.

Rekenmodel
De aardbevingsregio kan zich vinden in het door de commissie gekozen rekenmodel, maar vindt tegelijkertijd dat dit op onderdelen concreter uitgewerkt moet worden. Zo adviseert de commissie het toepassingsgebied voor de regeling te beperken tot die postcodegebieden waar 20 procent of meer geaccepteerde schadegevallen voorkomen ten opzichte van de totale woningvoorraad. De regio is het daar niet mee eens. NAM en het Centrum Veilig Wonen (CVW) hebben in de eerste plaats in de randen van het aardbevingsgebied veel schades niet willen erkennen. Daarnaast zijn verreweg de meeste schademeldingen bij TCMG nog niet behandeld. Wanneer er meer naar individuele kenmerken van woningen wordt gekeken zijn er ongetwijfeld panden buiten het voorgestelde gebied waarop de aardbevingen waarde-effect hebben. Daarom wil de regio dat het toepassingsgebied voor de regeling mede bepaald wordt op basis van het percentage gemelde schades, in plaats van de gehonoreerde schades en individuele woningkenmerken.

Versterking
De compensatieregeling heeft betrekking op circa 100.000 woningen. Voor 70 procent hiervan biedt de regeling een redelijke basis voor compensatie. Voor de overige woningen ligt er echter nog geen werkbaar advies. Dit gaat om de te versterken woningen, bijzondere panden, panden met veel schade en woningen in Delfzijl. De regio vindt het een groot gemis dat de commissie niet met een praktisch voorstel komt hoe moet worden omgegaan met de circa 12.000 te versterken woningen en met bijzondere woningen, zoals monumenten en boerderijen. Hiervoor geeft het gekozen model geen adequaat inzicht in de waarde-effecten door de aardbevingen. Ook ontbreken de woningen met zware schade. De regio wil dat eigenaren met zware schade aan hun woning het recht krijgen op een afzonderlijke waardebepaling, los van het model, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke individuele kenmerken van de woning.

Gemeente Delfzijl
Tenslotte vindt de regio het advies van de commissie niet werkbaar voor de gemeente Delfzijl. Hier adviseert de commissie een schadepercentage van slechts 3 procent. De woningmarkt in Delfzijl is echter zwaar getroffen door de aardbevingen zoals blijkt uit de onderzoeken van KAW en OTB. Er is bovendien sprake van een versterkend effect van aardbevingen bovenop de krimp. Dit heeft grote effecten op de huizenprijzen in Delfzijl. In tegenstelling tot de rest van de regio Eemsdelta zijn de huizenprijzen in Delfzijl sinds de zware aardbeving in Huizinge in 2012 nauwelijks gestegen, terwijl ze zich tot 2012 nog relatief gunstig ontwikkelden. Inmiddels heeft de gemeente Delfzijl de twijfelachtige eer te beschikken over de goedkoopste koopvoorraad van Nederland. In deze context vindt de regio het niet uit te leggen dat de commissie binnen deze regio voor Delfzijl het laagste schadepercentage voorstelt. Het is daarom noodzakelijk dat het gekozen model zodanig wordt aangepast dat ook de uitkomsten voor de gemeente Delfzijl plausibel zijn.

Back to top button