Sportcarrousel voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking in de gemeente Eemsdelta

Eemsdelta – Vanuit het lokaal sportakkoord Eemsdelta zijn Susan Hak (Cosis Delfzijl) en Leah Schans (beweegcoach Eemsdelta) bezig met het thema sportstimulering voor volwassenen met een verstandelijke beperking in de gemeente Eemsdelta. 

Sport en bewegen voor mensen met een verstandelijke beperking is niet vanzelfsprekend. Soms is het lastiger of zijn er aanpassingen nodig zodat beweegactiviteiten beter aansluiten bij hun mogelijkheden. Vanuit deze behoefte is het initiatief ‘sportcarrousel Eemsdelta’ ontstaan.

Het doel van dit initiatief is om volwassenen met een licht verstandelijke beperking meer in beweging te brengen, onderlinge ontmoeting te realiseren en op een laagdrempelige en vrijblijvende manier kennis te laten maken met verschillende (aangepaste) sporten.

Het programma voor het sportcarrousel is bijgevoegd, er is een mooi aanbod gerealiseerd halverwege juni wordt hier mee gestart. Aanmelden kan via l.schans@hvdsg.nl of 0619919662. 

Back to top button