Sponsoren en verhalen gezocht voor boek Weiwerd

Weiwerd – De Stichting Behoud Weiwerd werkt hard toe naar haar eigen opheffing. Eind 2015 werd al gemeld dat een boek het laatste wapenfeit wordt en dat met dit heugelijke feit de stichting ophoudt te bestaan. Het is nog even zoeken naar een goede titel van het boek waarin de stichting het proces vanaf de oprichting in 1995 tot en met 2017 beschrijft. ‘Weiwerd behouden, missie geslaagd’ is een optie, maar het zou net zo goed de titel ‘Van ‘sloop’dorp naar ‘werk’gehucht’ kunnen krijgen.

Feit is dat er veel onderwerpen in het boek aan de orde komen die in de laatste twee decennia de revue zijn gepasseerd. ‘Pas dan kom je er achter hoeveel er in twintig jaar tijd is gebeurd en in gang is gezet’, aldus voorzitter Jaap Braam van de Stichting Behoud Weiwerd. ‘Nog dit jaar staat de presentatie van het boek gepland. Het lijkt er op dat dit ergens vlak na de zomervakantie gaat gebeuren. Daarnaast hebben we ook al een idee aan wie het eerste exemplaar zou moeten worden uitgereikt. Dit brengt met zich mee dat het boek vóór 1 oktober klaar moet zijn’, aldus Braam.

Sinds december 2015 wordt er aan het boek geschreven en het einde is in zicht. Dat betekent nog niet dat er binnen een paar maanden een boek in de winkel ligt. Zo moet de volledige opmaak en ontwerp nog worden uitgevoerd en moeten er afspraken met een drukker worden gemaakt. Daarvoor moeten eerst de nodige financiën worden geregeld, want de stichting heeft geen startkapitaal. ‘Als er bedrijven zijn die als sponsor willen optreden, dan kunnen zij zich melden bij de stichting. De eerste stap is om de tekst met foto’s grafisch vorm te geven. Alleen deze stap kost al ruim € 5.000,00. Dit levert een drukklare versie op waarmee het boek naar de drukker kan. Uiteraard krijgen bedrijven in ruil voor sponsoring een of meerdere exemplaren van het boek’, geeft Braam aan.

Rond de inhoud van het boek zijn er ook nog een paar wensen. Het ligt in de bedoeling om nog een aantal bijdragen in het boek op te nemen van mensen die een bepaald gevoel hebben bij het behoud van deze wierde, positief of negatief. Daarom roepen wij mensen op om in de pen te klimmen en op de volgende twee vragen antwoord geven:

  • Hoe kijken u aan tegen alle ontwikkelingen?
  • Hoe beleeft u Weiwerd als plek?

Wilt u de stichting helpen via sponsoring of heeft u een mening over de ontwikkelingen rond Weiwerd, neem dan contact op via stichtingbehoudweiwerd@gmail.com

Back to top button