Spaarbodem: akkerbouwers aan de slag met bodembeheer

Uithuizen – Akkerbouwers die meer willen weten over de verbetering van hun bodem- en waterkwaliteit kunnen terecht bij het project Spaarbodem. Geïnteresseerde agrariërs zijn welkom op een informatieavond op 7 november, in De Butler in Uithuizen.

Het project Spaarbodem is onlangs van start gegaan in het beheergebied van Waterschap Noorderzijlvest in de provincie Groningen. Door bodemdaling, ontwikkelingen in de landbouw, klimaatverandering en verzilting komt bodembeheer in dit gebied onder druk te staan. Een gevolg hiervan is dat de waterkwaliteit achteruit gaat. Verbetering van de bodemstructuur is van groot belang om ervoor te zorgen dat de waterkwaliteit verbetert, zodat akkerbouw ook in de toekomst mogelijk blijft. Een goede bodemstructuur houdt water langer vast, voorkomt afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en onderdrukt verzilting.

Themagroepen
Het project Spaarbodem richt zich op akkerbouwers die nóg meer inzicht willen krijgen in het belang van goed bodembeheer voor de opbrengst van hun perceel. Deelnemers aan Spaarbodem gaan in groepen van 15 personen aan de slag met een specifiek bodemthema, zoals organische stof, jaarrondgroen telen en bodemverdichting. Per themagroep wordt één demobedrijf aangewezen voor de uitvoering van een praktijkproef, onder begeleiding van externe deskundigen. Daarnaast wordt voor elke deelnemer een plankaart opgesteld voor mogelijke maatregelen op het eigen bedrijf.

Informatieavond Belangstellende akkerbouwers uit het beheergebied van Waterschap Noorderzijlvest (provincie Groningen) kunnen voor meer informatie terecht op www.projectenltonoord.nl/spaarbodem en zijn op 7 november van harte welkom op de informatieavond in De Butler in Uithuizen.

Met interessante workshops onder de deskundige leiding van experts van Aequator, Wageningen University & Research, SPNA en Naturim. De inloop start om 19.30 uur, de opening is om 19.45 uur.

Back to top button