SP overhandigt ruim 12.600 handtekeningen voor publieke energievoorziening aan Boer Burger Beweging in Groningen

Bedum – Op vrijdagavond 19 mei heeft Agnes Bakker, fractievoorzitter van de SP Statenfractie, meer dan 12.600 handtekeningen uit de hele provincie Groningen overhandigd aan Statenlid Harm Nieboer van de Boer Burger Beweging. Deze indrukwekkende hoeveelheid handtekeningen vertegenwoordigt de steun voor de heroverweging van de publieke energievoorziening. Voorafgaand aan de overhandiging gingen SP-leden de deuren langs in Bedum om meer steun te vergaren voor de oprichting van een Provinciaal Energiebedrijf en om in gesprek te gaan over de zorgen die mensen hebben over de stijgende kosten.

Harm Nieboer, zelf ook voorstander van betaalbare energie met meer overheidsregulering, ondertekende tijdens de bijeenkomst ook de volkspetitie van de SP, die pleit voor het herovernemen van de energievoorziening in eigen handen. Daarnaast sprak hij namens de BBB zijn steun uit voor de uiteindelijke oprichting van een Provinciaal Energiebedrijf. De SP zal zich blijven inzetten om meer steun te vergaren voor dit initiatief en presenteerde haar vijf-stappenplan in Bedum.

Agnes Bakker benadrukt: “De groeiende steun voor een provinciaal energiebedrijf toont aan dat het tijd is om commerciële energiebedrijven terzijde te schuiven. Het is onze missie om de focus te verleggen van bedrijfswinst naar lagere energiekosten voor mensen.”

Naar aanleiding van een door de SP ingediende motie wordt er momenteel onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een provinciaal energiebedrijf in de provincie Groningen. De gemeente Groningen is al geruime tijd bezig met het initiatief om de energievoorziening in eigen handen te nemen. Ook in andere plaatsen, zoals Zutphen en Noord-Holland, heeft de SP initiatieven genomen om duurzame energie voor iedereen toegankelijk te maken, bijvoorbeeld door zonnepanelen op alle daken te plaatsen. Op deze manier neemt de SP het voortouw om de energiekosten drastisch te verlagen, in plaats van miljarden aan commerciële energiebedrijven over te maken.

De volkspetitie van de SP voor lagere energiekosten en de nationalisering van de energievoorziening heeft tot op heden bijna 140.000 handtekeningen ontvangen. Mensen die dit initiatief steunen, worden opgeroepen de petitie te ondertekenen op sp.nl/volkspetitie.

Back to top button