Soamen Veuroet met Nij Begun

Froombosch – Vorige week vond de Groninger Dorpendag plaats in dorpshuis de Ruyten in Froombosch. Een programma, met goede voorbeelden uit de praktijk van dorpen en buurt- en dorpshuizen, bleek prima input voor het panelgesprek in het tweede deel van de middag. Het 125-koppige publiek, bestaande uit leden van Groninger Dorpen (bestuurders van dorpsverenigingen, buurt- en dorpshuizen), vertegenwoordigers van de overheid en andere organisaties, keerden geïnformeerd en geïnspireerd huiswaarts.

Nij Begun, de reactie van het kabinet op de parlementaire enquête gaswinning, stond centraal tijdens de Groninger Dorpendag. Na het welkom door dagvoorzitter Jaap Jepma, gaf directeur Hielke Westra een korte introductie over hoe het programma tot stand was gekomen. Het is opgebouwd rondom de ideeën die Groninger Dorpen afgelopen halfjaar bij haar leden heeft opgehaald met betrekking tot de bestemming van de middelen van Nij Begun.

Hierna werden er vijf enthousiaste dorpsverhalen verteld door betrokken en actieve mensen uit Garmerwolde, Middelstum, Thesinge, Eenrum en Garnwerd e.o., aan de hand van filmpjes en foto’s. Er werd veel energie, inzet en motivatie aan de dag gelegd. Vervolgens ging de zaal in gesprek met een panel, bestaande uit Tjeerd van Dekken, gedeputeerde van de provincie Groningen, Henk Nijboer, kwartiermaker sociale agenda Nij Begun, en Adriaan Hoogendoorn, burgemeester Midden-Groningen.

De panelleden deelden duidelijk de behoefte vanuit de dorpen om ‘niet weer opnieuw’ te beginnen en ook het belang om toekomstperspectief te bieden aan bestaande en succesvolle bewonersinitiatieven en voorzieningen in dorpen, via structurele financiering. Wellicht kan het mogelijk gemaakt worden vanuit de middelen van Nij Begun. Die suggestie werd met applaus ontvangen. Streven naar een eigen streefbeeld van deze regio in plaats van naar een landelijk gemiddelde, maatwerk bieden, gebiedsgericht werken, benutten van bestaande organisaties in plaats van nieuwe organisaties optuigen, toegankelijk en geoormerkte subsidies per dorp, waren nog enkele aanvullende suggesties vanuit de zaal.

Kortom, veel bijval voor de wens van dorpen om de basis op orde te brengen, óók vanuit aandacht en waardering voor de bestaande initiatieven en inzet van vrijwilligers in dorpen.

Manifest
Groninger Dorpen heeft deze boodschap samengevat in het manifest ‘SOAMEN VEUROET met Nij Begun’, en aangevuld met 5 gebundelde wensen. Het werd aan het eind van de middag door de voorzitter van Groninger Dorpen, Gerda Steenhuis, uitgereikt aan de panelleden.

De wensen zijn:

  • ruimte voor uitgewerkte toekomstplannen.
  • toekomstbestendige en duurzame buurt- en dorpshuizen.
  • constructieve afspraken met samenwerkingspartners (o.a. gemeentes)
  • ondersteuning van cruciale functies in de dorpen.
  • toegankelijkheid van budgetten.

Vind de volledige tekst van dit manifest op onze website www.groningerdorpen.nl.

Back to top button