Sluiting zorgcentra is een droevig bericht voor inwoners van de DEAL gemeenten

Eemsdelta – De aankondiging van de sluiting van verpleegtehuis Solwerd in Appingedam en Hippolytus­hoes in Middelstum door Zonnehuisgroep Noord en de gevolgen voor de regio, is een droevig bericht voor de inwoners van de DEAL gemeenten.

De portefeuillehouders Zorg van de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum betreuren het dat de Zonnehuisgroep Noord deze stap moet zetten. Het betekent voor de regio dat opnieuw veel mensen hun baan kwijtraken en dat specialistische zorg verder op afstand komt voor een deel van de inwoners.

Ze vinden het extra pijnlijk, omdat er in nauw overleg met de Zonnehuisgroep Noord en andere zorginstellingen tot een aanpak en spreidingsvoorstel waren gekomen. Die aanpak zou leiden tot een betere verdeling van verpleeghuisplaatsen over de regio. Een kleiner en vernieuwd Solwerd, verplaatsing van verpleeghuisplaatsen zodat, verspreid over de regio, ook voldoende verpleeghuiszorg zou kunnen worden geboden. In dat perspectief zou de verpleeghuiszorg terecht komen op goed bereikbare en centrale plekken in de regio. De DEAL gemeenten ontwikkelden deze aanpak in het kader van het Woon- en Leefbaarheid­plan Eemsdelta met de zorginstellingen en woningcorporaties. Eind 2015 is gebleken dat wetswijzigingen (scheiden wonen en zorg) tot gevolg hadden dat dit spreidingsplan niet uitvoerbaar is voor Zonnehuisgroep Noord.

Extra pijnlijk ook, omdat deze sluiting in een krimpgebied als Eemsdelta dubbel hard aankomt.

Het huidige besluit van de Zonnehuisgroep Noord moet gezien worden als een poging om veel erger te voorkomen. De portefeuillehouders constateren dat met name de doelstelling om op centrale plekken in de regio voldoende verpleeghuiszorg te organiseren nu niet meer haalbaar lijkt. Ze willen met alle partijen in gesprek om te onderzoeken of er nog mogelijkheden zijn om verpleeghuiszorg op lange termijn in de regio te kunnen garanderen. En zullen initiatieven ondersteunen waar mogelijk, zodat het mogelijk wordt zorg en welzijn goed en dichtbij huis te organiseren voor diegenen die daar een beroep op doen.

Back to top button