Sloop en nieuwbouw aan Prinsesseweg in Appingedam is voor Woongroep Marenland geen optie

Appingedam – Half januari sprak Woongroep Marenland met de bewoners van twaalf adressen aan de Prinsesseweg in Appingedam. Bij dit gesprek was de centrale vraag of bewoners door willen gaan met het huidige project waarin hun woning op basis van afspraken uit 2015 versterkt, verduurzaamd, verbeterd en hersteld wordt. Zo niet, dan gaat dit versterkingsproject niet door en worden de woningen toegevoegd aan het inspectieprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen.

De avond verliep in goede sfeer. Samen met de op de bijeenkomst aanwezige bewoners is het bestaande plan op een aantal onderdelen bijgeschaafd. Hierbij valt te denken aan verbeteringen als het extra isoleren van de berging en aanvullend onderzoek naar mogelijk scheve vloeren. Een groot deel van de bewoners heeft eerder aangegeven sloop en vervangende nieuwbouw van hun woning te willen. Woongroep Marenland begrijpt dit, maar kan niet mee gaan in de wens van de bewoners.

Sloop en nieuwbouw niet haalbaar

Gerke Brouwer, directeur-bestuurder van Woongroep Marenland: ‘Sloop en vervangende nieuwbouw is om meerdere redenen voor ons echt niet haalbaar.  De kosten van sloop en vervangende nieuwbouw zijn voor ons vele malen hoger dan versterken, verduurzamen, verbeteren en herstellen. Bovendien hebben deze woningen voor ons toekomstwaarde. Woningen als deze, groot met garage en bijkeuken, kunnen wij niet terugbouwen bij nieuwbouw. Dit zou namelijk betekenen dat de huurprijs fors verhoogd moet worden. In verband met de regels voor het toewijzen van sociale huurwoningen is verhogen van de huurprijs geen optie’.

Keuze aan bewoners: versterken of inspectie

De bewoners kunnen kiezen voor doorgaan met dit plan met een aantal verbeteringen die zij hebben aangedragen of stoppen met dit plan. In dit laatste geval worden de woningen opgenomen in het inspectieprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen.

Back to top button