fbpx
11.3 C
Delfzijl
zondag 07 juni 2020
Home Algemeen Ruim 2,5 miljoen euro subsidie voor vijf leefbaarheidsprojecten in aardbevingsgemeenten

Ruim 2,5 miljoen euro subsidie voor vijf leefbaarheidsprojecten in aardbevingsgemeenten

Regio – Ruim 2,5 miljoen euro subsidie voor vijf leefbaarheidsprojecten in aardbevingsgemeenten. Van de herinrichting van een gebied tot het uitvoeren van een stadsvisie en het versterken van recreatie en toerisme. Alle vijf kunnen van start, dit is vanochtend besloten in het college van Gedeputeerde Staten. Deze leefbaarheidssubsidie uit het Nationaal Programma Groningen is, vooruitlopend op het programma, eind 2018 onder gebracht bij de provincie Groningen.

Projecten
Vier gemeenten hebben projecten ingediend, dit zijn:

 • Gemeente Loppersum: Herontwikkeling van de voormalige locatie van basisschool De Wilster. Op deze locatie komt woningbouw. De gemeente gaat samen met de
  inwoners de nieuwe locatie voor de speelvoorzieningen bepalen. Voor de herontwikkeling is een subsidie van € 246.887,- toegekend.
 • Gemeente Appingedam: Stadsvisie Appingedam. De gemeente heeft de urgente opgaven aangegeven en per thema projecten benoemd. De thema’s zijn:
  ontwikkellocaties, duurzaamheid, centrumontwikkeling, onderwijs en jeugd, economie, leefbaarheid en infrastructuur. Voorbeelden zijn de inrichting van het
  terrein rond de onderwijscampus, gebiedsontwikkeling Eendracht en het veilig maken van de oversteek van de Woldweg tussen Opwierde en Oling. De gemeente ontvangt
  hiervoor € 1,7 miljoen subsidie.
 • Gemeente Midden-Groningen: Steigers Kiel-Windeweer. Het uitbaggeren van het Kieldiep, de aanleg van steigers en nieuwe voorzieningen. Met als doel het
  versterken van toeristisch-recreatieve mogelijkheden van het Kieldiep bij Kiel-Windeweer. De subsidiebijdrage is € 50.000,-.
 • Gemeente Het Hogeland: Beschermd wonen Uithuizen. Een samenwerking tussen drie zorginstellingen voor mensen met een intensieve zorgvraag. Er wordt een nieuw
  zorgconcept ontwikkeld waarbij ook bekeken wordt van welke voorzieningen in het dorp gebruik gemaakt kan worden. De subsidiebijdrage is € 168.000,-.
 • Gemeente Het Hogeland: Herinrichting Oosterstraat Warffum. De Oosterstraat maakt onderdeel uit van het beschermd dorpsgezicht. Door de openbare ruimte te
  herinrichten, met aandacht voor de oude historische situatie, ontstaat een andere sfeer in het dorp en wordt een aantrekkelijker leef- en woonomgeving gecreëerd.
  Hiervoor ontvangt de gemeente een bijdrage van € 400.000,-.

Start in 2019
Inwoners gaan nog dit jaar wat merken van deze projecten. Sommigen starten zelfs nog voor de zomervakantie. Een belangrijke voorwaarde voor het toekennen van de subsidie is dat inwoners, bedrijven en/of organisaties nauw betrokken zijn.

Volgende subsidieronde
In oktober is er nog een ronde voor gemeenten in het aardbevingsgebied om subsidie aan te vragen voor leefbaarheidsprojecten. In mei was de eerste mogelijkheid, toen is 2,7 miljoen euro beschikbaar gesteld. Vooruitlopend op de start van het Nationaal Programma Groningen is eind 2018 de eerste 50 miljoen euro toegekend vanuit het Rijk. Hiervan is 8,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor leefbaarheidsprojecten van gemeenten in het aardbevingsgebied in Groningen.

Advertenties