Bouw kindcentra in Spijk gaat van start

Spijk – Op 8 juli 2019 ondertekenden wethouder Jan Menninga namens de gemeente Delfzijl, de heer Kramer namens Bouwmij Hendriks en de heer Swart namens BAM Bouw en Techniek B.V. de aannemersovereenkomst voor het nieuwe kindcentrum op sportpark Oldencate in Spijk.

Het kindcentrum gaat onderdak bieden aan basisscholen OBS Fiepko Coolman en CBS de Borgstee, kinderopvang Kids2b en Biblionet Groningen. In week 27 is aannemer Bouwmij Hendriks gestart met het bouwrijp maken van het terrein. Naar verwachting wordt het gebouw in juli 2020 opgeleverd.

Toekomstbestendig
De gemeente Delfzijl maakt het basisonderwijs toekomstbestendig door een groot aantal basisscholen onder te brengen in kindcentra, waarin basisonderwijs en kinderopvang zijn samengebracht. Hierdoor is in de toekomst opvang en onderwijs onder één dak te vinden voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Met deze scholentransitie wil de gemeente bijdragen aan een kwalitatief goed onderwijsklimaat, duurzaamheid en een toekomstbestendige omgeving voor kinderen.

Back to top button