Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum reikt Cambridge Engels certificaten uit aan leerlingen

Appingedam – Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum in Appingedam reikt 32 internationaal erkende Cambridge Engels certificaten uit.

De universiteit van Cambridge heeft een serie cursussen en examens Engelse taalvaardigheid ontwikkeld die internationaal gelden als standaard. De wereldwijd erkende examens worden ook wel aangeduid als ESOL-examens (English for Speakers of Other Languages) en deze examens zijn dus enkel en alleen bedoeld voor mensen die de Engelse taal niet als moedertaal hebben. Jaarlijks nemen 5,5 miljoen mensen in meer dan 130 landen deel aan de examens.

Uitdaging
In vervolgstudies op universiteiten en hogescholen of tijdens stages krijgen leerlingen regelmatig te maken met plaatsen waar Engels de voertaal is: colleges worden steeds vaker in het Engels gegeven, presentaties moeten regelmatig in het Engels gegeven worden. Het spreekt voor zich dat vaardigheid in het Engels daarbij een groot voordeel is. Reden genoeg voor het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum om leerlingen die graag een uitdaging aangaan, het Cambridge programma aan te bieden. 32 leerlingen hebben 2 jaar lang wekelijks twee extra lessen gevolgd bij de docenten Monique Abiadh en Afina Kuiper, een inspanning die op 15 oktober 2021 met een FCE of CAE certificaat bekroond is.

Wereldwijd erkend examen
Het FCE (First Certificate of English) certificaat bewijst dat de leerling over een aanzienlijk niveau beschikt, dat kan worden toegepast voor werk- of studiedoeleinden en wordt erkend door beroepsopleidingen en in het bedrijfsleven bijvoorbeeld door Shell, Philips en AkzoNobel. Het CAE (Certificate of Advanced English) is het ideale examen voor leerlingen die zich voorbereiden op het universitair onderwijs of op een carrière op (inter)nationaal niveau en geeft toegang tot 100% van de universiteiten in Groot-Brittannië, Ierland, Australië en vele universiteiten wereldwijd.

Back to top button