Roep om maatwerk heeft voor Groningers met een laag of onzeker inkomen nog niet geleid tot beter afgestemde ondersteuning

Groningen – Sociaal Planbureau Groningen publiceert vandaag het rapport ‘Zoektocht naar zekerheid’ waarin 25 Groningers met een laag of onzeker inkomen delen hoe zij hun financiële perspectief ervaren. Uit de gesprekken blijkt dat de al langer klinkende roep om maatwerk voor veel deelnemers nog niet heeft geresulteerd in beter afgestemde ondersteuning. Ondanks dat het goed gaat met de werkgelegenheid in Nederland is er een groep mensen met lage inkomens waarvoor het moeilijk blijkt om de financiële situatie te verbeteren.

Niet los raken van de situatie
Op basis van 25 diepte-interviews worden de verhalen van deelnemers verteld en aangevuld met data van het Groninger Panel. Marlies (31 jaar) zegt dat haar financiële situatie er niet op vooruit gaat als zij meer gaat werken. “Als ik meer ga verdienen gaan de toeslagen naar beneden, dus ik raak niet los van de situatie.” Ook Els (62 jaar) benoemt dat zij moeilijkheden ervaart vanuit de gemeente: “De gemeente legt zoveel druk op alles, ze willen al je rekeningen zien en alles van je weten. Dat wat ik nu doe, spulletjes verkopen via marketplace, dat kan ik niet doen als ik bij de gemeente loop want dan wordt het gewoon van je uitkering afgetrokken.”

Dagelijks geconfronteerd met moeilijke keuzes over uitgaven
Deelnemers omschrijven een harde financiële realiteit, waarin ze dagelijks worden geconfronteerd met moeilijke keuzes over hun uitgaven. De financiële dilemma’s waar mensen mee te maken krijgen veroorzaken (langdurige) stress, wat kan leiden tot (ernstige) mentale klachten. Deze klachten kunnen vervolgens het zelfvertrouwen en het gevoel van eigen regie verminderen. Daarnaast zorgen ingewikkelde, of als doelloos ervaren wetten en regels ervoor dat een gevoel van rechtvaardigheid, of controle wordt beschadigd. Deelnemers hebben het gevoel dat ze niet meer volledig zelfredzaam zijn om de financiële situatie te verbeteren.

Maak tijd en middelen vrij voor beter maatwerk
Sociaal Planbureau Groningen roept beleidsmakers en bestuurders op om tijd en middelen vrij te maken, zodat hulpverleners beter in staat zijn om maatwerk te leveren. Door middel van een online kennissessie worden beleidsmakers, bestuurders, of professionals geholpen om bij te dragen aan een effectievere vorm van armoedebestrijding. Deze kennissessie vindt plaats op dinsdag 29 maart van 15.00-17.00 uur. In de kennissessie worden de belangrijkste resultaten en aandachtspunten van het onderzoek ‘Zoektocht naar zekerheid’ gepresenteerd. Kennis en ervaringen worden uitgewisseld om te werken aan een beter perspectief voor mensen met een laag, of onzeker, inkomen.

Back to top button