Rika Pot benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van Groninger Huis

Zuidbroek – Op woensdag 22 mei 2019 heeft de Raad van Commissarissen van Groninger Huis Rika Pot vanaf 1 juni 2019 benoemd tot voorzitter. Rika Pot maakt sinds april 2019 deel uit van de raad en volgt hiermee Roel Folkersma op als voorzitter. Roel Folkersma is per 1 juni afgetreden als commissaris vanwege het bereiken van het einde van zijn zittingstermijn.

Ingenomen
De raad is ingenomen met de keuze voor Rika Pot. “Groninger Huis opereert in een regio met een complexe problematiek in een uitdagend politiek-bestuurlijk krachtenveld. Een lid van de Raad van Commissarissen van Groninger Huis moet ervaring hebben binnen deze context en hier een oordeel over kunnen vormen. De benoeming van Rika Pot geeft geweldig inhoud aan deze zienswijze.”

Ook de bestuurder van Groninger Huis, Hilde van Ree is blij met de benoeming van Rika Pot: “Rika Pot Is vanuit haar voormalige rol in de lokale politiek zeer goed geïnformeerd over wat er speelt binnen kleine woonkernen in de regio waar Groninger Huis haar bezit heeft. Zij schroomt niet om kritisch door te vragen richting commissarissen en de bestuurder, maar stelt zich daarbij op als een verbinder en teamspeler met soms ook een kwinkslag en met humor.”

Samen met de huurdersorganisatie
De selectieprocedure voor de benoeming als lid van de Raad van Commissarissen is samen met de huurdersorganisatie van Groninger Huis, de HAG, uitgevoerd. De HAG heeft een bindende voordracht voor de benoeming van Rika Pot gedaan en is eveneens verheugd met de benoeming.

Rika Pot
Rika Pot woont met haar gezin al lange tijd in het werkgebied van Groninger Huis en kent de regio zeer goed. Rika heeft 25 ervaring als wethouder en burgemeester van verschillende gemeenten. In deze hoedanigheid is zij betrokken geweest bij meerdere complexe vraagstukken die voor een deel ook op het terrein van Groninger Huis liggen. Zij heeft o.a. diverse herstructureringsopgaven aangepakt op het gebied van wonen, zorg, stadsontwikkeling en infrastructuur. Ze kent de ontwikkelingen in de regio en de corporatiewereld: “De uitdagingen die op de volkshuisvesting in deze regio afkomen zijn groot. Door goede samenwerking moeten we dit prachtige gebied bewoonbaar houden voor alle doelgroepen maar in het bijzonder voor de huishoudens met een smalle beurs.”

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen van Groninger Huis bestaat uit vijf leden. In de afgelopen periode zijn er vacatures geweest door de beëindiging van de zittingstermijn van een aantal leden. Naast Rika Pot maken op dit moment ook Olga Hartman en Martin Cnossen deel uit van de raad. In september volgen nog twee benoemingen waarmee de raad weer op volle sterkte is en zich geheel op de toekomst kan richten.

Back to top button