fbpx
21.4 C
Delfzijl
dinsdag 22 september 2020
Home Weer en natuur Rijkswaterstaat rond project verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee af

Rijkswaterstaat rond project verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee af

Delfzijl – Met het bekend maken van de naam van het vogelbroedeiland bij de Eemshaven werd de verruiming van de vaarweg Eemshaven-Noordzee en aanleg Kwelderlandschap bij Delfzijl feestelijk afgerond. In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Van den Herik-Sliedrecht de afgelopen tijd de vaargeul tussen de Eemshaven en de Noordzee verruimd. De vaarroute is nu geschikt voor schepen met een diepgang tot veertien meter. Hierdoor is de Eemshaven de grootste zeehaven van het Noorden beter bereikbaar voor grotere schepen. En dat is weer belangrijk voor de economie van Noord-Nederland.

In een tent op het terrein van het Havenbedrijf organiseerde Rijkswaterstaat, samen met de gemeente Delfzijl, de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest een Open Dag waar belangstellenden meer te weten konden komen over het project. Er waren presentaties van verschillende projecten in het gebied te zien. Bestuurders Directeur-Generaal Rijkswaterstaat Michelle Blom, gedeputeerde Staghouwer Provincie Groningen, Burgemeester Beukema en dhr. J. Huibers (mede-directeur van Van den Herik Sliedrecht) verzorgen aan het eind van de ochtend de slothandeling op het kwelderlandschap werden twee stenen aangeboden aan Burgemeester Beukema en gedeputeerde Staghouwer, deze stenen werden aan het begin van het project in het water gegooid en zijn door het baggerschip weer terug gevonden.

Aanleg kwelderlandschap Delfzijl
Het zand wat vrij kwam bij de verruiming van de vaargeul is onder andere gebruikt voor de aanleg van een kwelderlandschap langs de Handelskade Oost en de Schermdijk bij Delfzijl. De Pioniers- en de Stadskwelder moeten volop ruimte bieden aan unieke natuur én de beleving daarvan. Want in de Stadskwelder mag je in de toekomst ook zelf komen kijken. De Pionierskwelder is de komende jaren het domein van wetenschappers die de ontwikkeling van de kwelders nauwlettend volgen. In deze kwelder experimenteren de onderzoekers met het effect van verschillende bodemsamenstellingen.

Kwelders typisch voor Waddengebied
Kwelders zijn een landschapstype dat typisch is voor het Waddengebied. Het zijn platen met slib en zand, die afwisselend met eb en vloed deels onder water staan. Hierdoor ontstaat een ruig landschap waarin zich geulen vormen. Het is een habitat voor zeldzame plantensoorten en biedt broedgelegenheid aan veel verschillende watervogels. Helaas is in de laatste eeuwen een groot deel van de kwelders verdwenen, ook in Nederland. Door massale ontpoldering en vanwege maatregelen voor waterveiligheid zijn overal langs de kust hoge dijken aangelegd, dat terwijl kwelders juist ontstaan bij een geleidelijke overgang van land naar zee. Kleine slib deeltjes kunnen daar bezinken en zo groeien de platen steeds iets verder de zee in. Omdat slib nu niet genoeg kans krijgt te bezinken is het water in de Eems erg troebel geworden. Het gevolg is dat de waterkwaliteit sterk is afgenomen, wat ongunstig is voor planten, vissen en vogels.

Het Kwelderlandschap in Delfzijl bestaat uit zand en slib en er worden zogenaamde rijshoutendammen (takkenbossen tussen houten palen) aangebracht waartussen het water tot rust kan komen en het slib kan bezinken. Door de stromingsdynamiek in de Eems zet zich steeds meer slib af en groeien de kwelders via natuurlijke afzetting vanzelf door. De zeespiegel zal door het veranderende klimaat alleen maar verder stijgen, maar kwelders groeien vanzelf mee.

Op meer plekken vergelijkbare kwelders
Het project is mede gefinancierd door het Waddenfonds en provincie Groningen. Wanneer de proef slaagt kunnen op meer plekken in het Waddengebied vergelijkbare kwelders aangelegd worden. Onderzoekers kijken daarom ook hoe de kwelders zich ontwikkelen en welke vogels en planten zich er gaan vestigen. Het bijzondere van kwelders is, dat op elk deel van de waterlijn andere soorten zich thuis voelen. Sommige planten houden van natte voeten, terwijl de meeste vogels juist hoger op de platen broeden. De verwachting is dat veel watervogels afkomen op het nieuwe landschap. Natuurlijk verschillende meeuwensoorten, maar ook zeldzamere soorten zoals de strandplevier, kluut en dwergstern.