fbpx
5.4 C
Delfzijl
zondag 19 januari 2020
Home Economie Regionale Investeringssteun Groningen gaat door dankzij het Nationaal Programma Groningen

Regionale Investeringssteun Groningen gaat door dankzij het Nationaal Programma Groningen

Groningen – Vanaf 1 februari 2019 kunnen bestaande en nieuwe bedrijven in de Eemsdelta en op het Zernike Science Park weer een beroep doen op de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG). De succesvolle regeling wordt gecontinueerd met geld uit het Nationaal Programma Groningen. Het budget van de RIG wordt opgehoogd met 12 miljoen euro. In een periode van vier jaar heeft de RIG 300 directe en ongeveer 450 indirecte banen opgeleverd. Bedrijven investeerden dankzij de regeling in totaal 138 miljoen euro.

De doelstellingen van de RIG zijn vergroting van de werkgelegenheid en versterking van het vestigingsklimaat voor industriële bedrijven, innovatie en vergroening van de industrie. Er is grote belangstelling voor. In totaal zijn 57 aanvragen gedaan. Met name MKB-ondernemingen profiteren van de subsidie. Van de 18 tot dusverre toegekende subsidies zijn er 16 voor MKB-ondernemingen. Recent werd de RIG2018 gesloten vanwege een grote toestroom van projecten, ondanks een forse ophoging van het subsidieplafond.

“Continuering van de RIG is van groot belang voor de regio”, stelt gedeputeerde Patrick Brouns. “Gas was de afgelopen decennia een grijze banenmotor. Die bouwen we nu om naar een groene en toekomstbestendige banenmotor. We bieden daarmee perspectief op behoud en groei van werkgelegenheid.” Op 15 januari organiseert de provincie een informatiebijeenkomst over de RIG2019 voor belangstellende partijen.

RIGscoortTOP.nl
Op www.rigscoorttop.nl is een monitor geopend waarin de concrete resultaten van de regeling worden bijgehouden. Hier zijn ook alle RIG topscorers te vinden. Bijvoorbeeld het bedrijf Avantium dat een pilot bioraffinaderij heeft gevestigd op het chemiepark Delfzijl. En het bedrijf Purified Metal Company dat vervuild schroot gaat verwerken tot hernieuwbare grondstoffen. In Groningen wordt zo gebouwd aan een groene en circulaire economie.

 

Advertenties

Advertenties