Regio adviseert over vaststellingsbesluit Groningerveld 2021-2022

Groningen – De Groningse overheden blijven aandringen op tempo in de versterkingsopgave en een rechtvaardige en ruimhartige schade-afhandeling. Dit doen zij in hun advies aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het vaststellingsbesluit Groningenveld voor het gasjaar 2021/2022.

De regio ziet dat de afbouw van de gaswinning en de naderende sluiting van het Groningenveld voortvarend verlopen. Wel vragen zij de minister de risico’s en de effecten in beeld te brengen wanneer het afbouwpad vertraagt of stagneert en dit inzichtelijk te maken voor de inwoners. De minister moet aandacht hebben voor het tempo bij de versterkingsopgave, rechtvaardige schade-afhandeling en maatschappelijke gevolgen van gaswinning.

Advies regionale overheden
Zoals beschreven in de Mijnbouwwet vraagt de minister de regionale overheden ieder jaar advies te geven over het vaststellingsbesluit. Op 25 juni publiceert de minister op www.rvo.nl het ontwerp vaststellingsbesluit gasjaar 2020-2021. Instanties en inwoners kunnen hierop van 26 juni tot en met 6 augustus reageren door een zienswijze in te dienen. 
 
Betrokken overheden 
Het advies aan de minister van Economische Zaken en Klimaat is in samenwerking opgesteld door de gemeenten Groningen, Midden-Groningen, Het Hogeland, Eemsdelta, Oldambt, Pekela, Veendam, Westerwolde, Westerkwartier, provincie Groningen, Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. Sinds oktober 2019 valt de versterkingsopgave onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarom wordt een afschrift van het advies aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd.

Meer informatie
Advies Groningse overheden
Afbouw gaswinning
Vaststellingsbesluit gaswinning Groningen 2021/2022 

Back to top button