PvdA DAL heeft kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld

Delfzijl – De ledenvergadering van de PvdA afdeling DAL heeft afgelopen zaterdag voor de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum de kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma’s vastgesteld voor komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Een bijzondere gemengde vergadering, want de PvdA DAL partijleden van de individuele gemeenten kiezen voor hun eigen kandidaten en verkiezingsprogramma.

In het totaal staan er 36 mensen op kandidatenlijsten voor hun eigen gemeente met 3 lijsttrekkers; te weten: Janny Volmer-Kuiper voor Delfzijl, Hilbrand Brantsma voor Appingedam en Be Schollema voor Loppersum.

De verkiezingsprogramma’s zijn door de huidige PvdA fracties voor hun eigen gemeente geschreven. Uiteraard zijn er op grote lijnen overeenkomsten in de programma’s naar de aard van de PvdA. O.a. op het gebied van goede zorg voor alle inwoners, werkgelegenheid & armoede bestrijding, versterken leefbaarheid in relatie tot bevingsproblematiek en gemeentelijke herindeling met behoud, c.q. vergroten van kansen en eigen identiteit in de steden en dorpen.

Daarnaast hebben de 3 fracties natuurlijk ook gemeente-specifieke onderwerpen in hun programma’s. Op eigen gemeentelijke wijk-, dorp- of stadsniveau blijven de PvdA fracties zich sterk maken voor een betere gemeente met eigen en menselijk gezicht.

Back to top button