PvdA Appingedam is bezorgd over het hoge aantal kinderen dat in armoede opgroeit

Appingedam – De Partij van de Arbeid Appingedam is bezorgd over het hoge aantal kinderen in de gemeente die opgroeien in armoede. Het jaarrapport 2015 van de Landelijke Jeugdmonitor van het CBS meldt voor Appingedam: 11,6% van alle kinderen. Dat betekent een weinig eervolle 8e plaats in de Nederlandse Top. Ook is te lezen dat steeds méér kinderen opgroeien in een gezin in de bijstand. Dat één op de tien van die gezinnen aangeeft dat ze hun kinderen geen geschikt speelgoed kunnen geven; dat hun kinderen vaak niet kunnen deelnemen aan activiteiten buiten de deur. Sport, muziekles, dagje naar de speeltuin en vieren van hun verjaardag is niet meer vanzelfsprekend. Een sociale uitsluiting kan hier het gevolg van zijn. Wij als PvdA vinden dat, in een welvarend land als de onze, onwenselijk.

Daarom heeft de PvdA Appingedam bij de begrotingsbehandeling 2016 in de gemeenteraad gezegd niet alleen in stenen te willen gaan investeren maar ook in mensen om zo de gevolgen van armoede tegen te gaan. Om die reden heeft de PvdA fractie tégen gestemd inzake het beschikbaar stellen van 300.000 euro uit de algemene reserve voor centrumontwikkeling. Zij is alleen akkoord gegaan met een derde van het bedrag voor 2016. Dit standpunt zou voor de komende jaren financiële ruimte geven om keuzes te kunnen maken voor bijvoorbeeld armoedebestrijding. De meerderheid van de raad steunde het voorstel helaas niet en koos voor stenen.

Doet de gemeente dan helemaal niets; jazeker wel. In oktober is het beleidsplan “Meer samenwerking, minder Armoede” door de raad vastgesteld. In dat plan wil het college er naar streven om in 2020 de armoede te hebben verminderd tot het landelijke en regionale niveau. Maar de vraag is gerechtvaardigd of dit voldoende is. De PvdA Appingedam denkt van niet. Landelijk- en regionaal is het armoede percentage al te hoog en daarbovenop zien wij een groei van kinderen die opgroeien in gezinnen in de bijstand. Dit probleem speelt met name in de grote steden en in krimpgebieden als de onze.

De Partij van de Arbeid gaat haar partijgenoten in Den Haag daar zeker op aanspreken. Gemeenten zelf kunnen zeker enige verlichting in deze problematiek brengen, maar er moeten ook wezenlijke keuzes in Den Haag gemaakt worden ten gunste van de krimpgebieden. Appingedam maakt daar immers deel van uit.

Back to top button