Provincie stelt 22 miljoen euro aan subsidie beschikbaar voor het Leefbaarheidsprogramma

Groningen – De subsidies van het uitvoeringsprogramma Leefbaarheid zijn open. De komende vier jaar stelt de provincie Groningen 22 miljoen euro beschikbaar voor de leefbaarheid in de provincie. De subsidies zijn voor de hele provincie en worden ingezet om leefbaarheidsinitiatieven vanuit de samenleving te ondersteunen. Gedeputeerde Leefbaarheid, Eelco Eikenaar: “Ik ben er trots op dat het programma is met de gemeenten en inwoners tot stand is gekomen. Dit helpt ons als provincie op de juiste manier te blijven investeren in de leefbaarheid van onze provincie.”

De 22 miljoen is verdeeld over drie onderdelen. De eerste is een gebiedsgerichte aanpak voor het realiseren van toekomstbestendige (dorps-)kernen en wijken. De tweede is een locatiegerichte aanpak waarin er gewerkt wordt aan opvang van verschraling van het voorzieningenniveau en bevordering van ruimtelijke kwaliteit en sociale cohesie. Ten derde is er een onderdeel bewonersinitiatieven. Hierbij worden door bewoners aangedragen initiatieven ondersteund die de woon- en leefomgeving beter, mooier en leuker maken.

Met het Leefbaarheidsprogramma voor de komende vier jaar zet de provincie Groningen zich in om te werken aan een vitale provincie waarin mensen zelf de mogelijkheid hebben om te kiezen wat zij belangrijk vinden in hun directe woon-, werk- en leefomgeving. Met het programma ondersteunt de provincie de mensen die het heft in eigen hand nemen om tot verbetering van de leefomgeving te komen.

Meer informatie over de leefbaarheidssubsidies en de aanvraagformulieren zijn te vinden op www.provinciegroningen.nl.

Back to top button