Provincie Groningen ondersteunt verduurzaming industrie met nieuwe subsidie

Groningen – De provincie Groningen wil de verduurzaming van de industrie, het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid een flinke impuls geven met een nieuwe subsidie. De subsidieregeling Investeren in een Toekomstbestendige Industrie (SITI) is bedoeld voor Groningse industriële bedrijven die willen investeren in groene grondstoffen, groene waterstof, circulaire economie en elektrificatie van bedrijfsprocessen. Door deze investeringen moet de uitstoot van CO2 door de (chemische) industrie flink verminderen. Ook duurzame bedrijven die zich willen vestigen in de provincie kunnen gebruikmaken van de subsidie, met uitzondering van energieproducenten. In 2021 is een bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar, afkomstig uit Nationaal Programma Groningen.

Aanvragen en contact
De subsidie Investeren in Toekomstbestendige Industrie is vanaf 15 maart aan te vragen via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Het SNN beoordeelt de subsidieaanvragen. Ga voor meer informatie en een zo goed mogelijke voorbereiding op de subsidieaanvraag naar de website: www.snn.nl/SITI. Vragen? Neem contact op met de provincie via tel. 050 – 316 49 11 of e-mail SITI@provinciegroningen.nl.

Webinar
Om ondernemers en subsidieadviseurs te ondersteunen bij de aanvraag, organiseert de provincie samen met het SNN een webinar op 16 februari en 2 maart 13.00 – 14.30 uur. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar SITI@provinciegroningen.nl.

Groningen@Work
De subsidieregeling Investeren in een Toekomstbestendige Industrie maakt deel uit van Groningen@Work 2020-2023, het programma economie en arbeidsmarkt van de provincie Groningen. Het doel van Groningen@Work is om de regio economisch te versterken en daarmee zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Het programma omvat projecten, subsidieregelingen en revolverende fondsen waar ondernemers een beroep op kunnen doen. 

Back to top button