Plannen voor datacenter op bedrijventerrein Fivelpoort; werkgelegenheid voor ongeveer 100 personen

Appingedam – De gemeente heeft bekend gemaakt dat er plannen zijn voor een datacenter op bedrijventerrein Fivelpoort in Appingedam. De gemeente start daarom met inspraak voor het bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan moet de realisatie van het datacenter in de hoek van het Eemskanaal, Eelwerderbrug en N33 mogelijk maken.

Het datacenter zal directe werkgelegenheid creëren voor ongeveer 100 personen. Daarnaast biedt het datacenter koppelkansen voor het ICT-onderwijs/Campus. Bedrijven op Fivelpoort kunnen de restwarmte van het datacenter geleverd krijgen. Door zonnepanelen op het dak te plaatsen en opslag te faciliteren, door accu’s/batterij/waterstof, kan het datacenter uitgroeien tot een energiehub.

Wethouder Usmany-Dallinga is blij met de komst van het datacenter: “Het datacenter zorgt voor directe en indirecte werkgelegenheid en geeft een boost aan het ICT-onderwijs in deze regio. Het gebruik van restwarmte, zonnepanelen en opslag betekent een impuls voor de energietransitie.”

Het project wordt ontwikkeld door DPM Realiseert uit Groningen. Groningen Seaports is als beheerder van Fivelpoort ook betrokken bij het project. De inspraak loopt tot 30 september aanstaande. Op 16 september is er voor omwonenden en andere belangstellenden een digitale informatiebijeenkomst.

Back to top button