Plan van aanpak versterkingsopgave voor een veilig Midden-Groningen

Midden-Groningen – Het lokale plan van aanpak voor de versterkingsopgave beschrijft op welke wijze de versterking in Midden-Groningen wordt aangepakt. Het plan is opgesteld terwijl er nog steeds veel onzekerheden en onduidelijkheden zijn, bijvoorbeeld of er voldoende capaciteit is bij de uitvoerende organisaties NCG en CVW om uit te voeren wat in de lokale plannen wordt opgeschreven. Het plan van aanpak geeft de ambitie van de gemeente Midden-Groningen weer.

De Nationaal Coördinator Groningen heeft op 22 november 2018 het regionaal plan van aanpak ‘Veiligheid voorop en de bewoner centraal’ gepresenteerd. Dit plan vormt de basis van het nieuwe versterkingsprogramma en aan de lokale stuurgroepen is gevraagd een plan te maken voor de lokale situatie per gemeente. 

Wethouder Anja Woortman: “Veel van onze inwoners hebben al lange tijd te maken met de negatieve gevolgen van gaswinning. Mensen hebben schade, woningen zijn al geïnspecteerd of mensen zitten al in een versterkingsprogramma. Gevoelens van onveiligheid en onzekerheid nemen toe. Onze inwoners willen weten wat de nieuwe aanpak voor hen gaat betekenen. Ondanks dat we op dit moment geen 100% duidelijkheid kunnen geven, hebben we met inwoners in alle dorpen waar de versterking speelt, besproken wat de nieuwe aanpak betekent”.

Behandeling en vaststelling van het plan van aanpak versterkingsopgave.
Het plan van aanpak is vastgesteld door de lokale stuurgroep en door het college van burgemeester en wethouders op 26 februari 2019. Op 14 maart wordt tijdens de commissievergadering het plan van aanpak besproken en vervolgens op 28 maart in de vergadering van de gemeenteraad.

Back to top button