Plan van Aanpak Versterking Appingedam gepresenteerd

Appingedam – Het lokale Plan van Aanpak voor de versterkingsoperatie in Appingedam is gereed. Dit plan is opgesteld in samenwerking met de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en woningbouwcorporaties. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft positief gereageerd op het plan. Op 24 januari heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan. Daarmee kan gestart worden met de uitvoering van het Plan van Aanpak.

Samen werken aan een kansrijke stad
“Ook in de nieuwe aanpak is de opgave in onze gemeente groot. We hebben een aantal aanpassingen op onze eerdere aanpak moeten doen. Dat gaat vooral over de volgorde van de inspecties. Waar dat eerst vooral gebiedsgericht ging, leggen we nu de prioriteit bij de huizen die mogelijk een hoger risico hebben. Gelukkig zijn veel Damster woningen met een verhoogd risicoprofiel al geïnspecteerd en beoordeeld. Voor de resterende woningen moet nu capaciteit en budget beschikbaar komen, zodat we in het eerste kwartaal kunnen starten met de inspecties. Het gaat daarbij om zo’n 200 woningen met een verhoogd risicoprofiel die met voorrang worden geïnspecteerd”. Wethouder Usmany-Dallinga


Individuele en groepsgewijze benadering
Doordat nu meer gekeken wordt naar bepaalde type woningen zal de aanpak ook veranderen. Eigenaren van de betrokken woningen zullen schriftelijk worden geïnformeerd, waarna een individueel startgesprek zal volgen. Hierbij zal het vervolgtraject worden toegelicht. Voor het stadscentrum blijft een groepsgewijze benadering meer logisch vanwege het historische karakter, het aantal woningen en de directe samenhang in de aanpak.

Inwoners hebben recht op perspectief
“Onlangs hebben we minister Wiebes tijdens zijn werkbezoek aan Appingedam laten zien hoe belangrijk het is om inwoners weer perspectief te bieden door schade af te handelen en noodzakelijke versterking met inwoners voortvarend op te pakken. Met dit lokale plan van aanpak kunnen we ook op andere plaatsen in Appingedam weer aan het werk. Belangrijkste doel is om alle inwoners veilig te laten wonen. Daarbij zijn we wel afhankelijk van andere partijen en dat hebben we duidelijk gemaakt aan minister Wiebes. We hebben hem gevraagd om voldoende inspectie- en beoordelingscapaciteit, geld en continuïteit te organiseren. Alleen wanneer aan die voorwaarden wordt voldaan kunnen we inwoners duidelijkheid en zekerheid geven, kunnen we voortgang boeken en daarmee perspectief bieden”. Burgemeester Hiemstra


In gang gezette versterking gaat door
Woningen die al zijn geïnspecteerd hoeven niet opnieuw te worden geïnspecteerd. Ook zijn er woningen waarvoor al een versterkingsadvies is opgesteld. Voor deze woningen geldt dat de versterking doorgaat. De plannen voor Opwierde-Zuid staan in de startblokken. Ook in andere delen van Opwierde gaat de uitvoering door.

Nu de gemeenteraad heeft ingestemd met het plan van aanpak gaat de gemeente Appingedam samen met NCG, het Centrum Veilig Wonen en de woningbouwcorporaties in het eerste kwartaal van 2019 met bewoners in gesprek over de vervolgstappen.

Back to top button