Peter Kruyt vertrekt als algemeen directeur Centrum Veilig Wonen

Appingedam – Peter Kruyt vertrekt aan het einde van dit jaar als algemeen directeur van Centrum Veilig Wonen. ‘CVW is bezig met een organisatietransitie om een goede invulling te kunnen geven aan het gestelde in het NCG-Meerjarenprogramma 2017-2021. Hierin wordt CVW als ‘pure uitvoeringsorganisatie’ gepositioneerd. Hierbij krijgt CVW een ander karakter namelijk als service-unit onder regie van de Nationaal Coördinator Groningen en op afstand van de NAM. Bij deze ontwikkelingen past een nieuwe leider. Daarom heb ik besloten om aan het einde van dit jaar te vertrekken bij CVW’.

Peter Kruyt is sinds juni 2014 betrokken bij CVW. Hij werkte toen samen met een team aan het winnende plan voor de tender: het opzetten van een professionele organisatie – opererend op afstand en in opdracht van de NAM – voor het afhandelen van aardbevingsgerelateerde schade en het aardbevingsbestendig maken van gebouwen. Het was één van de twaalf maatregelen die de Commissie Meijer in 2013 presenteerde onder de titel Vertrouwen in een duurzame toekomst. In oktober 2014 werd CVW opgericht en in januari 2015 werd door CVW de eerste schademelding geregistreerd. Onder de algemene leiding van Kruyt verwerkte CVW in de afgelopen jaren 80.000 schademeldingen, waarvan er inmiddels ruim 75.000 zijn afgehandeld. Ook ontwikkelde CVW een uitgebreid inspectie-, engineerings- en versterkingsprogramma dat nu volop in uitvoering is en zorgde het voor zo’n 200 woningen voor tijdelijke huisvesting op – op dit moment – 7 plekken in de regio. Daarnaast werden circa 3.000 woningen veiliger gemaakt en is er inmiddels  voor 205 van de 330 ‘stuttenpanden’ een oplossing gekomen. Vanaf de oprichting groeide Centrum Veilig Wonen uit tot een onderneming met nu omstreeks 350 medewerkers.

‘Op 31 maart van dit jaar maakte de Nationaal Coördinator Groningen bekend dat de NAM op afstand komt voor schadeafhandeling en bouwkundig versterken. Vanaf dat moment is CVW actief bezig gegaan met een organisatietransitie voor de inrichting van de beoogde uitvoeringsorganisatie, zoals beschreven in het Meerjarenprogramma. Het voorstel voor de organisatietransitie heeft de goedkeuring van onze aandeelhouders, de NAM en de Nationaal Coördinator Groningen. Daarmee staat er een degelijk fundament en is dit een goed moment om de besluitvorming over de vervolginrichting over te laten aan mijn opvolger, van wie de benoeming binnenkort wordt verwacht’, aldus Peter Kruyt.

Back to top button