P. Bloemberg neemt na ruim 24-jaar dienstverband afscheid van Woon-zorgcentrum Burgemeester Van Julsingha

Delfzijl – Na een verbondenheid van ruim 24 jaar met het Woon-zorgcentrum Burgemeester Van Julsingha te Delfzijl heeft directeur-bestuurder de heer P. Bloemberg besloten om zijn dienstverband te beëindigen per 1 januari 2017.

Het Woon-zorgcentrum biedt naast het zelfstandig wonen in appartementen zorg en huisvesting aan senioren met zorg op maat in het verzorgingshuis. Tevens  is er een verpleegunit waar verpleeghuiszorg wordt geboden. Cliënten kunnen er ook terecht voor een kortdurende opname. De Raad van Toezicht beraadt zich over de ontstane vacature voor de directeur-bestuurder.

Back to top button