Delfzijl РDe werkzaamheden rond de verlegging van de rijbaan De Vennen en het tijdelijk parkeren zijn nagenoeg gereed. De kabels en leidingen zijn verlegd en op 12 november wordt de rijbaan voorzien van asfalt. Uiterlijk 16 november wordt De Vennen volledig vrijgegeven voor het verkeer, is het  eenrichtingsverkeer opgeheven en de parkeerplaats Vennenplein bereikbaar via de Spoorstraat en De Vennen. Met nog wat laatste werkzaamheden buiten het verkeer zijn alle benodigde werkzaamheden voor het tijdelijk parkeren uiterlijk 1 december gereed.

Verwijdering betonvloer op voormalig Lommerts-terrein
Vanaf 8 november wordt een groot deel van het voormalig Lommerts-terrein in bouwhekken gezet en start de sloop van de betonvloer op dit terrein. Dan is er inmiddels weer voldoende aanbod voor parkeren rond De Vennen en omdat de werkzaamheden zich buiten de doorgaande routes afspelen, hebben die geen invloed op de bereikbaarheid. De werkzaamheden worden milieukundig en archeologisch begeleid. De verwachting is dat half december de betonvloer gesloopt is.

Asfalteringswerkzaamheden op rijbaan
De asfalteringswerkzaamheden op 12 november gaan helaas voor enige hinder zorgen. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, is voor de uitvoering gekozen voor een maandag. Daarnaast vindt er geen afsluiting van de doorgaande routes plaats, maar wordt het verkeer waar nodig ter plaatse omgeleid. Dit geldt vooral voor de aansluiting op de kruising De Vennen met Noordersingel ter hoogte van de verkeerslichten. De ontsluiting van het plein De Vennen vindt op deze momenten plaats via de Spoorstraat, Noordersingel en Waterstraat. Verkeersregelaars leiden het verkeer zoveel mogelijk in goede banen.

Advertenties