Overdracht patiëntgegevens ambulancezorg naar spoedopvang UMCG volledig digitaal

Dagelijkse inkopenDagelijkse inkopen

Groningen – Ambulancezorg Groningen en Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) hebben samengewerkt aan een oplossing om patiëntgegevens vanuit Ambulancezorg Groningen digitaal te koppelen aan het ziekenhuisdossier. Tot op heden was er voor het UMCG geen mogelijkheid om deze gegevens vanuit ambulancezorg te integreren in het patiëntendossier in het ziekenhuis. Deze koppeling levert verscheidene voordelen op.

Integratie digitale informatie
Ambulancezorg Groningen werkt sinds 2014 met een eigen digitaal patiëntendossier. Zodra de meldkamercentralist een ambulance inzet voor een opdracht, start de vorming van het patiëntendossier. De gegevens zijn via een tablet direct zichtbaar in de ambulance en worden aangevuld door de ambulancebemanning. Echter ontbrak tot op heden de mogelijkheid om deze gegevens eenvoudig digitaal te integreren met de systemen in het ziekenhuis. Hiervoor is een koppeling gemaakt, waardoor gegevens vanuit de ambulance rechtstreeks het ziekenhuisdossier in gaan. Dit levert praktische en administratieve voordelen op. Zo worden gegevens over geboden zorg, ECG’s en foto’s, als deze worden gemaakt, naar de spoedopvang in het UMCG verstuurd en automatisch opgenomen in het ziekenhuisdossier. Het ambulanceteam hoeft geen uitdraai van de overdracht te maken en het ziekenhuis hoeft geen gegevens meer handmatig toe te voegen aan het ziekenhuisdossier.

Eindresultaat
Bijna alle ambulances in Nederland sturen handmatig vanuit de voertuigen gegevens naar de ziekenhuizen. Met de door Ambulancezorg Groningen en het UMCG gebouwde koppeling is het mogelijk om vanuit het hele land gegevens die naar de spoedopvang worden verstuurd digitaal en automatisch te integreren in het ziekenhuisdossier.

Back to top button