Begroting gemeente Delfzijl positief, geen bezuinigingen, geen woonlastenverhoging

Delfzijl – De gemeente Delfzijl kiest voor veiligheid, leefbaarheid en jeugd. Dit is terug te vinden in de meerjarenbegroting 2016-2019, die op 12 november in de gemeenteraad op de agenda staat.

Voor 2016 is een positief saldo van € 47.000,- geraamd en in 2019 een plus van € 30.000,-. Wethouder Jan Menninga: ‘Dit is ons gelukt zonder extra bezuinigingen. We hebben zelfs nog iets ruimte voor nieuw beleid. Ook hoeven we geen extra belastingverhoging door te voeren.’ De gemiddelde woonlasten per huishouden dalen in 2016 met 0,9%.

20 miljoen voor jeugdzorg, participatie en maatschappelijke ondersteuning
De gemeentelijke begroting voor 2016-2019 omvat € 88 miljoen. Daarvan is € 20 miljoen bedoeld voor de kosten die met de nieuwe taken van de gemeente zijn gemoeid. Deze nieuwe taken omvatten de uitvoering van jeugdzorg, participatie en maatschappelijk ondersteuning (wmo).

Investeren in economie
De gemeente wil investeren in economische groei. ‘We hebben een investeringsprogramma van ruim € 66 miljoen van de grond kunnen tillen,’ licht Menninga toe. ‘Het is een tijd economisch slecht gegaan en toch zijn we in staat geweest geld beschikbaar te krijgen voor de sport- en onderwijstransities en voor het versterken van het  centrum van Delfzijl. Voor de Actieplannen Centrum en Dorpen&Wijken is € 33 miljoen beschikbaar, voor Marconi nog eens hetzelfde bedrag.’ Deze gelden komen uit de gemeentelijke begroting maar ook via uiteenlopende subsidiestromen. Daarnaast heeft de gemeente aandacht voor jeugd, door onder andere extra middelen voor peuteropvang beschikbaar te stellen. ‘U mag best weten dat wij trots op deze begroting zijn,’ aldus Menninga.Back to top button