Ook gemeenteraad en college van Midden-Groningen protesteren tegen nieuwe regeling gemeentefonds

Midden-Groningen – De gemeenteraad van Midden-Groningen heeft deze week een brief gestuurd aan de Minister van Binnenlandse Zaken. In die brief protesteert de raad tegen het voorstel voor een nieuwe rekenmethode om te bepalen hoeveel geld de gemeente krijgt. Volgens deze nieuwe methode zou Midden-Groningen flink minder geld ontvangen – ongeveer 7 tot 8 miljoen Euro. Midden-Groningen heeft de laatste drie jaar al 13 miljoen Euro moeten bezuinigen.  

Het college heeft al eerder actiegevoerd voor een verbetering van de financiële situatie van Midden-Groningen en trekt daarin gezamenlijk op met andere gemeenten.

Wethouder van financiën Erik Drenth geeft met nadruk aan: “De begroting die we in het najaar aan de gemeenteraad hebben voorgelegd is de onderkant van wat wij als college nog verantwoord vinden. Het water staat ons tot aan de lippen. Als wij nog eens 7 tot 8 miljoen Euro moeten inleveren zijn de gevolgen desastreus voor onze gemeente. De raad en het college willen wat iedere gemeente wil: Een eerlijke en passende financiering om voor de inwoners van Midden-Groningen onze taken goed uit te kunnen voeren.”

Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan besteden. Elk jaar maken zij een begroting en leggen deze voor aan de gemeenteraad.

Het beschikbare geld uit het gemeentefonds wordt verdeeld door het Ministerie voor Binnenlandse Zaken. Het ministerie gebruikt een verdeelmethode die voor alle gemeenten dezelfde is. De methode houdt rekening met ruim 60 verschillende kenmerken, bijvoorbeeld het aantal inwoners, de oppervlakte van de gemeente of het aantal jongeren. Zo kan het bedrag voor elke gemeente nog wel anders uitvallen.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken stelt voor om de verdeelmethode vanaf 2023 te vernieuwen. Een aantal Groningse en Friese gemeenten zouden hierdoor aanzienlijk minder geld krijgen dan in voorafgaande jaren. De herverdeling zou ook Midden-Groningen zwaar treffen. De gemeente ontving eerder al te weinig geld om alle taken in het Sociale Domein te kunnen betalen en moest de belastingen voor inwoners verhogen.

Back to top button