Ontwikkeling gebied rond Schoolstraat Uithuizen een stap verder; gemeente Het Hogeland en Albert Heijn Uithuizen tekenen koop- en realisatieovereenkomst

Uithuizen – De samenwerking tussen Albert Heijn Uithuizen en gemeente Het Hogeland om het gebied tussen de Hoofdstraat Oost en de Schoolstraat verder te ontwikkelen gaat een nieuwe fase in. Wethouder Eltjo Dijkhuis en ondernemer Erik Banus tekenden de koop- en realisatieovereenkomst voor de plannen op donderdag 16 februari. Binnenkort legt de gemeente ook het ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Dit is de laatste stap richting vaststelling van het bestemmingsplan. De verwachting is dat deze voor de zomer door de gemeenteraad kan worden vastgesteld.

“Ik ben erg tevreden met het feit dat we nu, iets meer dan anderhalf jaar na het tekenen van de intentieovereenkomst, de laatste onderhandelingen hebben afgerond en ook de koop- en realisatieovereenkomst hebben getekend. Hier hebben beide partijen achter de schermen jaren hard aan gewerkt. De uitvoering van dit project is nu een stuk dichterbij gekomen”, aldus wethouder Eltjo Dijkhuis.

Twee sterke uiteinden aan een compact winkelgebied
Vanaf het najaar 2023 gaan omwonenden, ondernemers en inwoners van Uithuizen en omgeving ook meer merken van de werkzaamheden om dit deel van de ‘halter’ in Uithuizen te moderniseren en versterken. De gemeente start dan met de inrichting van het openbare gebied. Het haltermodel wil zeggen: een compact winkelgebied met aan beide uiteinden winkels met een relatief grote trekkracht. In het gebied tussen de twee halters zitten doorgaans kleinere winkels of winkels met een minder grote trekkracht. Versterking van de twee halters is belangrijk voor de aantrekkelijkheid van het winkelaanbod in het centrum van Uithuizen.

Mogelijk een tijdelijke supermarkt
De gemeente en ondernemer onderzoeken nog of het toch mogelijk is om tijdens de bouw een tijdelijke supermarkt in te richten. Hierdoor kan de nieuwbouw veiliger en sneller worden gerealiseerd en is een tijdelijke sluiting van de winkel niet nodig. Bovendien wordt de logistiek rond de nieuwbouw en herinrichting van het gebied een stuk eenvoudiger.

Aanpassing bestemmingsplan
Om de plannen voor de vernieuwde Albert Heijn te kunnen uitvoeren, moet het bestemmingsplan aangepast worden. De feedback van inwoners tijdens en na de live YouTube informatiebijeenkomst op 8 juni 2021 op het voorontwerp bestemmingsplan heeft de gemeente meegenomen bij de verdere uitwerking van het bestemmingsplan. Zo heeft de gemeente veel aandacht besteed aan oplossingen voor mogelijke geluidsoverlast. De gemeente legt binnenkort  het ontwerp bestemmingsplan samen met een schets van de openbare ruimte ter inzage via de projectpagina op de website en bij het gemeentehuis in Uithuizen.

En daarna?
Rond de zomer van 2023 kan de gemeenteraad het bestemmingsplan waarschijnlijk definitief vaststellen. Naar verwachting kan in het najaar gestart worden met de inrichting van het openbare gebied, waarna vervolgens de nieuwbouw van de Albert Heijn kan starten. De nieuwbouw van de Albert Heijn kan naar verwachting in 2024 worden afgerond.

Centrumplannen gemeente Het Hogeland
Gemeente Het Hogeland investeert in de toekomst en leefbaarheid van de dorpen in haar gemeente. De dorpen die ook een regiofunctie hebben, dat wil zeggen dat inwoners uit de omliggende dorpen daar veel van hun (dagelijkse) boodschappen doen, worden nog eens extra versterkt vanuit de centrumplannen. Deze ontwikkelingen zijn passend bij de ‘versterking van vitale dorpen binnen gemeente Het Hogeland’ zoals vastgesteld in het collegeprogramma.

De gemeente werkt samen met de Handelsvereniging Uithuizen aan het centrumplan Uithuizen. Naast het project Schoolstraat bestaat het plan uit de al uitgevoerde herinrichting van de Blink en de plannen voor de herinrichting van het gebied rond het Molenerf. Doel is om een sterke verbinding te maken tussen de verschillende winkelgebieden zodat bezoekers langer blijven in een toegankelijk en aantrekkelijk centrum.

Naast Uithuizen worden ook de functionaliteit en uitstraling van de centra van Bedum, Leens, Uithuizermeeden en Winsum in de gemeente versterkt.Back to top button