Ontknoping kunstproject Asingaborg Middelstum

Middelstum – Aankomend weekend is de ontknoping van het kunstproject ‘Wie brengt de Asingaborg tot leven’.

Vorig jaar is een oproep gedaan aan kunstenaars om een kunstobject te ontwerpen voor het dorp Middelstum. Doel van het kunstobject is de contouren van de Asingaborg opnieuw zichtbaar maken. Vroeger stond de Asingaborg op de plek waar nu het Asingapark is. Wethouder Pier Prins (Openbare Ruimte): ‘Het Asingapark is vorig jaar compleet gerenoveerd. De paden zijn vernieuwd, er is een brug geplaatst als verbinding tussen het park en de Burchtstraat en samen met bewoners en Werkpro Ewsum zijn bomen, struiken en vaste planten aangeplant. De realisatie van een kunstwerk is de kers op de taart’.

Het dorp kiest de winnaar

Veertien kunstenaars hebben gehoor gegeven aan de oproep. Vanaf vrijdag 7 juli is het aan de Middelstummers om te bepalen welk ontwerp daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Wethouder Rudi Slager (Kunst en Cultuur) ‘Dat is het mooie aan dit project; de uitwerking is voor en door de inwoners. Stichting Dorpsbelangen Middelstum, de Historische Vereniging Middelstum, de Culturele Raad Middelstum en de Commissie Hemony Beiaard Middelstum hebben de handen in één geslagen. Deze organisaties zorgen ervoor dat er in het najaar een uniek kunstwerk in hun dorp komt. Wij als gemeente hebben een faciliterende rol’.

Vrijdag 7 juli worden de drie genomineerde kunstenaars bekendgemaakt in Herberg in de Valk (Burchtstraat 12). Een vakjury heeft bepaald wie deze drie zijn. ’s Avonds (18.00-20.30 uur) mogen de Middelstummers via een stembiljet hun stem uitbrengen op hun favoriete ontwerp. Ook de dag er na -zaterdag 8 juli- mogen mensen stemmen (13.00-15.30 uur). Aansluitend wordt zaterdag rond 16.00 uur de winnaar bekend gemaakt. Het kunstwerk wordt op 30 september 2017 feestelijk onthuld.

Back to top button