Onderzoek naar winkelen in de provincie Groningen van start

Groningen – In opdracht van de provincie Groningen wordt deze maand onderzoek gedaan naar het winkelgedrag van de Groningers. Aan de hand van een enquête worden inwoners gevraagd waar ze hun inkopen doen (ook online) en hoe tevreden ze zijn over het winkelaanbod en de bijbehorende voorzieningen, inclusief de parkeermogelijkheden. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen gemeenten en ondernemers aan de slag om in te spelen op de wensen van de markt. Een passend winkelaanbod is van belang voor leefbare en vitale dorpen en steden. 

Iedereen kan meedoen
Vanaf deze week start het onderzoek. Inwoners ontvangen een uitnodiging in hun brievenbus om deel te nemen aan het onderzoek. De huishoudens zijn willekeurig (volgens een steekproef) geselecteerd. Deelnemen kan door de online vragenlijst in te vullen. Dit kan tot en met 31 oktober 2022. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel willen meedoen, kunnen de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag.

Uitvoering
Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau BRDG in samenwerking met I&O Research. In 2016 is er voor het laatst een koopstromenonderzoek uitgevoerd in de provincie.

Meer informatie
Meer informatie over het onderzoek is te vinden via www.koopstromen.nl. Daar staat onder andere een kort filmpje met uitleg over het onderzoek. Mailen kan naar info@koopstromen.nl

Back to top button