Ondertekening Prestatieafspraken Appingedam 2020

Appingedam – De Prestatieafspraken 2020 voor de woningmarkt in Appingedam zijn 26 november 2019 op het Stadskantoor in Appingedam ondertekend: de eerste ondertekening van de prestatieafspraken in de regio!

De betrokken partijen zijn: Woongroep Marenland, Woonstichting Groninger Huis, Woonzorg Nederland, Huurdersvereniging De Maren, Huurdersadviesgroep Woonstichting Groninger Huis en de gemeente Appingedam.

De woningcorporaties, huurdersverenigingen en de gemeente maken elk jaar afspraken over bijvoorbeeld welke woningen corporaties gaan bouwen voor welke doelgroepen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de versterking, maar ook over de leefbaarheid, energie, ouderenhuisvesting, huisvesting van starters en de betaalbaarheid van woningen.

Wethouder Usmany-Dallinga: “We zijn de eerste met ondertekende prestatieafspraken! Samen zetten we ons in voor goed huren en wonen in ons mooie Appingedam.”

De ‘Damster aanpak’ betekent dat het proces vooral praktisch is ingestoken: samen om de tafel de verschillende onderwerpen bespreken, waarbij de relatie tussen de woningbouwcorporaties, huurderverenigingen en gemeente goed is en dat de samenwerking als zeer plezierig wordt ervaren door alle partijen.

Back to top button