Onderlinge verschillen binnen economie aardbevingsgebied groot

Loppersum – De economische situatie in Noord-Groningen verschilt nogal per gemeente. Dat blijkt uit de Monitor Noord-Groningen 2016 van Economic Board Groningen (EBG). Het economische effect van de aardbevingen is tot nu toe klein.

De Economic Board Groningen wil weten welke effecten het programma van EBG heeft op de economie van de negen gemeenten in het aardbevingsgebied. Om dat te kunnen vaststellen hebben economen van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool in opdracht van de Economic Board de huidige situatie in de negen Noord-Groninger gemeenten gemeten.

Strategie

Voor deze ‘nul-meting’ is gekeken naar zaken als bevolkingsontwikkeling, huizenprijzen, inkomens van bewoners, werkgelegenheid en werkloosheid en bedrijvigheid in de regio. Voor een goed beeld zijn de resultaten vergeleken met de situatie in de rest van Groningen, overig Nederland en met andere krimpregio’s. EBG wil deze meting jaarlijks doen omdat de gegevens belangrijk zijn voor het bepalen van de strategie en de stimuleringsprogramma’s.

Basis

De Monitor bevestigt het beeld van Noord-Groningen als perifere regio met een economisch niet al te sterke basis. De werkloosheid is er relatief hoog, de bedrijvigheid kent geen snelle groei, de bevolking krimpt en vergrijst en de huizenprijzen dalen er. “Tegelijkertijd zijn er sociaal economische verschillen in het gebied’, zegt prof. dr. Steven Brakman, hoogleraar Internationale Economie aan de RUG en een van de onderzoekers. ‘Rondom Delfzijl gaat het met bijvoorbeeld de werkgelegenheid best goed. Ook met het deel van de regio rond de stad gaat het heel behoorlijk.” Met name het tussenliggende gebied kampt met een minder goede economische situatie.

Krimpregio

Een opvallende conclusie uit het onderzoek is dat met name de bevolkingskrimp effect heeft op de regionale economie. Daarbovenop komt nog het effect van de aardbevingen, maar de gevolgen daarvan zijn niet goed terug te vinden in bijvoorbeeld de prestaties van ondernemingen. Die komen namelijk overeen met hoe bedrijven het doen in vergelijkbare krimpregio’s zoals Noord-Oost Friesland, Zuid Limburg, Zeeuws-Vlaanderen, de Achterhoek en ook Oost-Groningen.

Huizenprijzen

“De economische positie van Noord-Groningen wijkt nauwelijks af van die van andere krimpregio’s”, stelt onderzoeker dr. Karel Jan Alsem. Hij is als lector Marketing verbonden aan de Hanzehogeschool. De aardbevingen blijken maar een beperkt effect te hebben op de economische positie van de regio. Ze vertalen zich volgens de economen wel in lagere huizenprijzen.

Afhankelijkheid

De Monitor laat eveneens zien dat de economie van de negen gemeenten die samen het aardbevingsgebied vormen sterk afhankelijk is van activiteiten buiten de regio. Zo werkt meer dan de helft van de werknemers die in Noord-Groningen wonen, buiten het gebied, vooral in de stad Groningen. Ook wonen veel mensen die in de negen gemeenten werken elders. “Ontwikkelingen en investeringen buiten de regio hebben dus ook een sterk effect in het noordelijk deel van de provincie”, aldus Alsem.

Waardevol

‘’De cijfers uit de Monitor zijn waardevol voor de Economic Board’’, aldus Emme Groot, voorzitter van EBG. ‘’Het inzicht dat de economische positie verschilt van gemeente tot gemeente, is belangrijk voor de inzet van stimuleringsprogramma’s.” Gedeputeerde Patrick Brouns van Provincie Groningen, die onlangs een exportprogramma lanceerde, voegt toe: “Uit de Monitor blijkt bijvoorbeeld dat de exportprestaties van bedrijven achterblijven. Dit is voor de provincie Groningen recent aanleiding geweest om mede hiervoor een voucherregeling in het leven te roepen.”

Over de Monitor

De Monitor Noord-Groningen 2016 is gemaakt in opdracht van de Economic Board Groningen door en onder verantwoordelijkheid van het onderzoeksinstituut Marklinq van de Hanzehogeschool Groningen, samen met de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Vanuit de Hanzehogeschool waren dr. Karel Jan Alsem en drs. Jan Wever betrokken. Vanuit de RUG waren dat prof. dr. Steven Brakman, prof. dr. Harry Garretsen en dr. Dirk Stelder. De monitor kunt u hier downloaden.Back to top button