29.4 C
Delfzijl
dinsdag 25 juni 2019
Home 112-nieuws Onderhandelaarsresultaat over nieuwe politie cao, politieactie's voorlopig van de baan

Onderhandelaarsresultaat over nieuwe politie cao, politieactie’s voorlopig van de baan

Nederland – Vandaag hebben de voorzitters van de politievakbonden, de Minister van Justitie & Veiligheid Ferdinand Grapperhaus en de korpschef van de politie Erik Akerboom een onderhandelaarsresultaat bereikt over een nieuwe politie-cao. De Ministerraad en bondsbesturen van de vakbonden hebben eerder vandaag ook ingestemd met het akkoord. In de nieuwe cao, die loopt tot en met 2020, zijn afspraken gemaakt over werkdruk, capaciteit, duurzame inzetbaarheid, onderwijs, loopbaan en salaris. De vakorganisaties leggen het akkoord in de komende weken voor aan hun leden.

De politie krijgt er de komende drie jaar tijd ruim 8 procent salaris bij en daarbij twee keer een uitkering van 400 euro, in 2018 en 2019.

Na wekenlang intensief vergaderen werd de afgelopen week een eindsprint ingezet, mede onder druk van de door de bonden aangekondigde actie ‘Geen Spoed Geen Politie’, die vanavond om 18:00 uur van start zou gaan. Dat driedaagse protestweekend is afgeblazen; de bonden hebben alle CAO-acties opgeschort tot na hun ledenraadplegingen over het bereikte onderhandelingsresultaat.

Ook wordt de werkdruk van agenten aangepakt, onder meer door meer mensen aan te nemen. Het herstelplan dat de politiebonden hebben opgesteld, is daarbij het uitgangspunt, melden de bonden.

Meer zeggenschap over rooster
De flexibiliseringsvoorstellen van de werkgever zijn van tafel. Er wordt dus niet getornd aan de mogelijkheden om werkweken van 4×9 uur te maken of nachtdienstontheffing te krijgen. In plaats daarvan zijn over het beter op elkaar afstemmen van werkaanbod en personeelscapaciteit afspraken gemaakt waar medewerkers baat bij hebben. Het zelf- en groepsroosteren wordt landelijk ingevoerd en de planfunctie dicht bij de teams georganiseerd. Dagroosters worden voortaan niet vier maar zeven dagen van tevoren vastgesteld. Politiemensen krijgen ook meer zeggenschap en duidelijkheid over hun rooster.

Aanpak capaciteitsproblemen
De werkgever erkent de capaciteitsproblemen waarmee de politieorganisatie kampt en de negatieve gevolgen die dat heeft voor de werkdruk, de balans tussen werk en privé en de gezondheid van medewerkers. Werkgever en bonden hebben afgesproken deze problemen zo snel mogelijk aan te pakken op basis van het Herstelplan dat de bonden op tafel hebben gelegd. Daarin staan allerlei concrete maatregelen om capaciteit vrij te spelen voor extra inzet in de basispolitiezorg en bij de recherche. Deze voorstellen zijn gericht op een betere aansturing, de werkwijze van de basisteams en de opsporing en een betere aansluiting tussen de bedrijfsvoering en de operationele werkzaamheden binnen het korps. De bonden gaan binnenkort met de minister om tafel om te kijken of er vijfhonderd rechercheurs per jaar bij kunnen, vanaf 2019. ‘We weten niet of dat gaat lukken’, aldus de ACP-voorman.

Politieacties van de baan
De aangekondigde acties zijn voorlopig opgeschort. Het onderhandelingsresultaat moet eerst worden voorgelegd aan de achterban en als die geen groen licht geeft, dan kunnen er weer acties komen. De draaiboeken hiervoor blijven op tafel, zeiden de bonden in een toelichting.

Advertenties

Advertenties