Ondergrondse hoogspanningsverbinding te duur; Regio krijgt 20 miljoen ter compensatie

Eemshaven / Vierverlaten – Minister Kamp biedt 19,6 miljoen euro ter compensatie voor de aanleg van de hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten. Het geld is ter compensatie van natuur, landschap en cultuurhistorie.

De betrokken gemeenten en de provincie gaan met het voorstel akkoord. Het bedrag is voor rekening van kabelbeheerder Tennet, die de verbinding zal aanleggen. De provincie doet er zelf 2,5 miljoen bij. Afgesproken is dat de provincie de leiding krijgt van projecten in het gebied om mogelijke schade aan de natuur, het landschap of cultuurhistorie te compenseren.

Dat is de uitkomst van overleg tussen bestuurders in de regio en het ministerie van Economische Zaken en Tennet. Dit overleg kwam op gang op basis van een motie die de Tweede Kamer aannam. Daarin gaf de Kamer minister Kamp de mogelijkheid om te kiezen tussen een deel ondergronds verkabelen óf ruimer compenseren.

Minister Kamp blijft de ondergrondse aanleg van tien kilometer kabel te duur vinden. Onder druk van de Kamer biedt hij nu wel een hogere compensatie. Bij gebrek aan een goed alternatief stemt de regio daar mee in. ‘Wij blijven het een klap in ons gezicht vinden. Er komt een soort gordijn van kabels aan hoge masten in ons landschap,’ zeggen gedeputeerden Fleur Gräper en Henk Staghouwer mede namens de betrokken gemeenten.

De regio en het Rijk waren het eerder al met elkaar eens dat de huidige verbinding niet berekend is op de extra aanvoer van elektriciteit uit Scandinavië, waar momenteel in de Eemshaven aan wordt gewerkt. Omdat de vraag naar stroom ook de komende jaren blijft toenemen, moet de nieuwe verbinding er snel komen.

Eerder bood de minister de regio 7,4 miljoen voor de compensatie van landschap en cultuurhistorie, in met name Middag-Humsterland en het Reitdiep. Nadat de Tweede Kamer vond dat de minister met een ruimhartiger bod moest komen, deed hij daar 7,5 miljoen bij – op voorwaarde dat de regio er 2,5 aan toevoegde. Voor natuurcompensatie krijgt de regio 4,7 miljoen. ‘Meer zat er niet in’, concludeert de regio teleurgesteld. ‘Waren we niet akkoord gegaan, dat liepen we het risico dat EZ en Tennet zouden terugvallen op een wettelijke minimum-vergoeding.’

Het ministerie en Tennet presenteren binnenkort het inpassingsplan voor de verbinding. Tegen dit plan kan tot aan de Raad van State bezwaar worden gemaakt.

Back to top button