Detact Diagnostics uit Delfzijl ontwikkeld snelle test om bacteriële uitbraak te voorkomen

Delfzijl – Het bedrijf Detact Diagnostics uit Delfzijl introduceert een baanbrekende methode die de aanwezigheid van ongewenste bacteriën snel aantoont. Door de test kan een bacteriële uitbraak, met bacteriën als MRSA, VRE of Listeria, voorkomen worden. Het grote verschil met de huidige tests is dat het resultaat gelijk zichtbaar is, waardoor er geen duur en tijdrovend onderzoek in een laboratorium nodig is. Vanwege het innovatieve concept en het aantal te genereren werkplekken heeft de provincie Groningen besloten om vanuit het economie- en arbeidsmarkt programma Groningen@Work een subsidie te geven van 200.000 euro. De NOM financiert een bedraag van 1,9 miljoen euro en wordt aandeelhouder. De verwachting is dat de komende vijf jaar er vijftien tot twintig arbeidsplaatsen bij komen.

Volgens de ontwikkelaars van de test is het concept van de test geen evolutie, maar een revolutie. ‘Waar de huidige bacteriële testen afhankelijk zijn van groei en vermeerdering van bacteriën, wordt deze stap in onze test volledig overgeslagen. Wij maken gebruik van slechts één enkele bacterie die na het contact met de test een knip geeft in een specifiek eiwitketen en hierdoor een signaal afgeeft’, aldus CEO en mede-oprichter Joost Gazendam.

Enthousiaste investeerders

Om de techniek door te ontwikkelen en marktklaar te maken verstrekte de NOM het bedrijf uit Delfzijl eind 2015 een lening. Onlangs besloot de ontwikkelingsmaatschappij Detact Diagnostics wederom te financieren en zelfs aandeelhouder te worden. ‘De resultaten hebben alle verwachtingen ver overtroffen’, zegt Ruud van Dijk, Investment Manager van de NOM. ‘De techniek is nog breder inzetbaar en nog robuuster dan we aanvankelijk hadden ingeschat’. Ook gedeputeerde Patrick Brouns is enthousiast over het concept: ‘Deze test kan een wereldwijd probleem veel sneller voorkomen, het is innovatief en het zorgt ook nog eens voor extra werkgelegenheid in de provincie. Daarom verlenen wij als provincie subsidie met terugbetalingsverplichting’.

Hygiëne in de gezondheidszorg

De markt waar de ontwikkelaars zich met deze test op richten zijn die van de gezondheidszorg en de voedingsmiddelenindustrie. Uit een recente studie is gebleken dat er alleen al in Nederland 100.000 mensen jaarlijks een ziekenhuisinfectie krijgen. Het gaat dan vaak om longontsteking, bloedvergiftiging of urineweg- en wondinfecties. Door een betere hygiëne is ruwweg een derde van de besmettingen te voorkomen. Voor de voedingsmiddelindustrie geldt vanzelfsprekend hetzelfde. Ongewenste bacteriën in productie- en opslagruimten kunnen de kwaliteit van producten aantasten en consumenten ziek maken.

Dertig seconden

Gangbare methoden leveren pas na één of twee dagen een uitslag op. Met de technologie van Detact Diagnostics daarentegen kan al binnen dertig seconden bacteriële activiteit worden aangetoond. ‘We wisten dat het in theorie mogelijk was, maar we hebben nu ook daadwerkelijk laten zien dat we over een werkende oplossing beschikken’, onderstreept Joost Gazendam. ‘ Zo hebben we de afgelopen periode een concept met succes doorontwikkeld. Of beter: van één idee is een gefundeerde basis gemaakt, van waaruit allerlei eindproducten te realiseren zijn. Naast in de medische sector is de technologie daardoor ook uitstekend in te zetten in bijvoorbeeld de voedingsmiddelenindustrie en de cosmetica-industrie.’

Grote marktbehoefte

De afgelopen maanden werden eveneens gebruikt om contact te leggen met de markt. Zo is het bedrijf bezig om voor een Indiaas bedrijf een eindproduct te maken, waarmee een specifiek enzym in melk kan worden gedetecteerd. Daarnaast heeft een grote Japanse multinational aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn om de technologie te gebruiken in zowel een medische setting als in de voedingsmiddelenbranche. ‘Niet alleen de snelheid die wij met ons concept kunnen garanderen, maar ook de eenvoud in de uitvoering is wat dergelijke bedrijven zo aanspreekt’, legt Gazendam uit. ‘De aanwezigheid van ongewenste bacteriën en enzymen kan tenslotte ter plekke worden aangetoond.’

In dubio

De ontwikkelaars waren in eerste instantie niet van plan om een eindproduct te maken. Gazendam: ‘We dachten dat het gewoonweg dat dat te lastig zou zijn’. Maar dat bleek dus helemaal niet het geval, integendeel. Die goede ontwikkeling zorgde er, in combinatie met de grote marktbehoefte, voor dat het bedrijf voor een tweesprong kwam te staan. Gaan we voor winstgevendheid of brengen we een versnelling aan in onze businesscase. Er werd gekozen voor het laatste.

Verdere professionaliseringsslag

De aanvullende kapitaalinjectie van de provincie Groningen en het aandeelhouderschap van de NOM stellen Detact Diagnostics in staat om ook daadwerkelijk versneld stappen te zetten.’ Zo’n versnelling is in meerdere opzichten van belang’, betoogt Gazendam. ‘Allereerst vanuit zakelijk oogpunt, omdat je met het oog op toenemende vraag zo de concurrentie voorblijft. Maar niet minder belangrijk is het feit dat wij een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan een nijpend wereldwijd probleem. Dus ook in dat geval geldt: hoe sneller, hoe beter.’Back to top button