Noord-Groningse Uitdaging zoekt stichtingen, verenigingen en maatschappelijke organisaties

Onderdendam – Verbeteren van de leefbaarheid doen we samen. Dat is het thema van de Noord-Groningse Uitdaging. De Noord-Groningse Uitdaging is een zakelijk netwerk. Ze koppelen stichtingen, verenigingen en maatschappelijke organisaties aan ondernemers. Deze stichtingen, verenigingen en organisaties lopen tegen onderwerpen aan waar zij geen of onvoldoende kennis over hebben. Ondernemers in Noord-Groningen kunnen hen helpen, door hun kennis en ervaring over die onderwerpen beschikbaar te stellen. Zo eenvoudig kan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn.

Er wordt dus geen financiële bijdrage gevraagd van de ondernemers. Wel kan er op een hele effectieve manier een bijdrage worden geleverd aan de leefbaarheid in Noord-Groningen. En dat is nodig. Want de ondernemer, het personeel en het netwerk van deze ondernemingen, wonen hier, leven hier; kortom zijn allemaal Noord-Groningers. Ondernemers hebben dus ook baat bij een florerend Noord-Groningen.

Op donderdag 19 september van 16.00 uur tot 19.30 uur in Dorpshuis Zijlvesterhoek, Achterweg 1 in Onderdendam nodigt de Noord-Groningse Uitdaging ondernemers, stichtingen, verenigingen, bewonersinitiatieven en maatschappelijke organisaties in Noord-Groningen uit om nader kennis met elkaar te maken. Ze doen dat in de vorm van een eerste themabijeenkomst. Er worden door een aantal bedrijven voorbeelden gepresenteerd hoe MVO in die ondernemingen op een bijzondere manier vorm en inhoud krijgt. Onder leiding van Frans Musters (Voorzitter Groninger Dorpen) en Riek Siertsema (directeur Stichting Perspectief Groningen 2025) worden deze voorbeelden besproken en de behoefte aan ondersteuning in Noord-Groningen helder voor het voetlicht gebracht.

Ze nodigen u graag uit, aanmelden kan via www.noordgroningseuitdaging.nl. De toegang is gratis en ze zorgen voor een ‘warme hap’.  Back to top button