Gemeente Appingedam viert 30-jarige stedenband met Aurich

Aurich / Appingedam – De gemeente Appingedam en de Duitse stad Aurich zijn op 13 september 1989 een partnerschap aangegaan. Bij de Upstalsboom in Aurich werd daartoe een overeenkomst ondertekend door de toenmalige burgemeester De Loor van Appingedam. Vrijdag 13 september 2019 bestaat de stedenband precies dertig jaar. Dit werd gevierd met een ceremonie bij de Upstalsboom in Aurich.

De partnerschapsoorkonde is tijdens de ceremonie opnieuw ondertekend door locoburgemeester Annalies Usmany-Dallinga van de gemeente Appingedam en burgemeester Heinz-Werner Windhorst van Aurich. Leden van beide gemeenteraden woonden de ceremonie bij. Leerlingen van een middelbare school in Aurich speelden enkele muziekstukken waarna locoburgemeester Usmany een handgeschilderd wandbord overhandigde aan burgemeester Windhorst. Op het wandbord staan afbeeldingen van de Upstalsboom, de Buurbrief (het historische document waarin aan Appingedam stadsrechten is verleend in 1327), en het Raadhuis van Appingedam. Bert Raangs, nestor van de Damster gemeenteraad gaf de burgemeester een fotodoek met afbeeldingen van het Raadhuis in Appingedam.

Verbinding
In de toespraken werd uitgebreid stilgestaan bij de warme vriendschapsband met de partnerstad en de gezamenlijke activiteiten. Op verschillende terreinen is er verbinding. Burgemeester Heinz-Werner Windhorst en een delegatie van het Auricher stadsbestuur wonen ieder jaar de 4 mei herdenking in Appingedam bij en leggen een krans. De Oost-Friese stad schenkt traditiegetrouw ieder jaar een kerstboom aan Appingedam. Deze komt uit de bossen bij Aurich en wordt in Appingedam door basisschoolkinderen versierd.

Onderwijs
Ook op muzikaal gebied is er verbinding. Shantykoor Opwierde II treedt op tijdens de stadsfeesten in Aurich. Ieder jaar zijn naar schatting honderd inwoners van Aurich en het stadsbestuur aanwezig bij het jaarlijkse relatieconcert van de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso in Appingedam. Op onderwijsgebied is er de uitwisseling van basisschool Jan Ligthart en de Lambertischule. Ook is er de uitwisseling van medewerkers van de gemeente Appingedam en Aurich. Zo krijgt men een kijkje in elkaars keuken.

Ontmoeting en uitwisseling
Locoburgemeester Annalies Usmany-Dallinga : “Aurich is een trouwe, warme en waardevolle partner van Appingedam. Ontmoeting en uitwisseling staan aan de basis van de verbinding. Door de jaren heen zijn er diverse initiatieven ontstaan die voldoen aan het uitgangspunt van de stedenband zoals het indertijd is vastgesteld; de vriendschap en het begrip tussen inwoners van beide steden bevorderen. Ik hoop dat onze stedenband ook de komende jaren behouden blijft”. ¬†Burgemeester Heinz-Werner Windhorst van Aurich: “We hebben met de viering van het 30-jarig jubileum onze oprechte, vriendschappelijke en levendige stedenband nog eens bekrachtigd en in een document vastgelegd. Onze partnerschap heeft toekomst!”

Historie
Appingedam en Aurich hebben een gemeenschappelijk verleden als buurschappen binnen de Friese Landen. In 1327 kreeg Appingedam zijn stadsrechten, tijdens een bijeenkomst bij de Upstalsboom. Het document waarin de stadsrechten zijn vastgelegd, de Buurbrief, wordt bewaard in het gemeentearchief van Appingedam. Ruim 30 jaar geleden waren Appingedam en Aurich beiden lid van de Eems Dollard Regio (EDR). Op grond van die verbondenheid wilden de beide gemeenten de betrekkingen op het culturele, zakelijke, maatschappelijke en sportieve vlak bevorderen. Aurich en Appingedam hebben daarom op 13 september 1989 bij de Upstalsboom in het Auricher stadsdeel Rahe, op feestelijke wijze een partnerschap gesloten.Back to top button