Nieuwe subsidieregels gemeente Delfzijl

Delfzijl – Het college van de gemeente Delfzijl legt de gemeenteraad het voorstel voor om nieuwe subsidieregels te gaan hanteren. Met de nieuwe regels sluit de gemeente aan bij landelijke richtlijnen. De nieuwe regels gaan in vanaf januari volgend jaar. De gemeente stuurt iedereen die nu subsidie van de gemeente krijgt of deze in het verleden heeft gekregen, hierover een brief.

Duidelijker en makkelijker

Wethouder Jan Menninga: “Het aanvragen en verantwoorden van subsidies wordt straks duidelijker en makkelijker. Zo is bijvoorbeeld de termijn voor het vaststellen van grotere jaarsubsidies verschoven van 1 april naar 1 juni. Dit maakt het voor de meeste aanvragers van dit soort subsidies makkelijker om te voldoen aan de eis om een oordeel van een accountant over de jaarrekening te laten zien.” De regelgeving maakte het voorheen soms nog lastig voor zowel de aanvrager als de gemeente. In sommige gevallen ging de gemeente hier dan ook soepel mee om. Dit is nu verleden tijd.

Verbeterde informatievoorziening en aanvraagformulier

Om het voor aanvragers en verkrijgers van subsidie eenvoudiger te maken, gaat de gemeente een webpagina opzetten met informatie. Daarnaast verbeterd zij het formulier om subsidie aan te vragen.Back to top button