fbpx
21.7 C
Delfzijl
maandag 01 juni 2020
Home 112-nieuws Nieuwe meetresultaten meetnet Oosterhorn bij ESD-SIC bekend

Nieuwe meetresultaten meetnet Oosterhorn bij ESD-SIC bekend

Farmsum – Ook bij de zevende luchtmeting zijn vermoedelijke kankerverwekkende siliciumcarbide (SiC) vezels aangetroffen in het tijdelijk meetnet rondom industrieterrein Oosterhorn in Farmsum. De meetwaarden van mei 2019 liggen in hetzelfde bereik als bij de eerste zes metingen en rond het gemiddelde van alle meetperioden. Dit blijkt uit een recent onderzoeksrapport van Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO). 

Zevende meting
Uit het onderzoeksrapport blijkt dat ook bij de zevende meting SiC-vezels gevonden zijn op meetstation RWZI Delfzijl en meetstation Heemskesbrug. Beide meetstations staan op ongeveer 1 kilometer afstand van ESD-SIC. De metingen zijn verricht op het moment dat de wind uit de richting van het chemiebedrijf kwam. Een derde meetpaal, bij Geefsweersterweg, neemt monsters uit de lucht als de wind niet vanaf ESD-SIC blaast. Hier zijn geen SiC-vezels aangetroffen. Op een nieuw meetstation aan de Geefsweersterweg zijn wel SiC-vezels aangetroffen. Deze paal staat op 2 kilometer vanaf het bedrijf en neemt monsters bij wind uit de richting van ESD.

Invloed blazers
Uit het TNO-rapport blijkt verder dat de invloed van blazers op de verspreiding van de SIC-vezels op dit moment niet vast te stellen is. Volgens TNO zijn metingen dichterbij bewoond gebied en over een langere tijd nodig om een completer beeld te verkrijgen. Op verzoek van de omwonenden is het meetnet daarom onlangs uitgebreid met extra meetpalen in Wagenborgen, Farmsum en Borgsweer. Deze drie palen zijn actief sinds 7 juni. Op deze manier ontstaat een beter beeld van de uitstoot van SiC-vezels over een langere periode en een groter gebied.

Aanvullend onderzoek
Doel van het meetnet is het objectief en onafhankelijk meten van de luchtkwaliteit en geur veroorzakende stoffen op en rond industrieterrein Oosterhorn. Op de meetstations worden luchtmonsters genomen over een periode van een maand, waarbij SiC, zware metalen en PAK’s worden gemeten. Onderzoeksbureau TNO analyseert deze gegevens maandelijks in het laboratorium. De onderzoeksresultaten worden maandelijks gedeeld met de deelnemers aan de pilot Luchtapp en het meetnet. Naast het gezamenlijke meetnet heeft de provincie eerder dit jaar opdracht gegeven om aanvullende metingen te doen en extra monsters te nemen in de nabije (woon)omgeving.  

Vervolgstappen
Ook al gaat het om zeer lage concentraties, niemand wil blootgesteld worden aan (vermoedelijk) kankerverwekkende stoffen. Daarom  de provincie Groningen dat ESD-SIC maatregelen neemt o om de uitstoot van deze schadelijke vezel terug te dringen naar nul. 

Advertenties