fbpx
14.9 C
Delfzijl
donderdag 24 september 2020
Home Politiek Nieuwe commissaris van de Koning provincie Groningen begint 18 april 2016

Nieuwe commissaris van de Koning provincie Groningen begint 18 april 2016

Groningen – Op 18 april 2016 zal F.J. (René) Paas starten met zijn werkzaamheden als commissaris van de Koning (cdK) voor de provincie Groningen. René Paas werd op 2 februari 2016 door Provinciale Staten van Groningen aanbevolen als nieuwe cdK bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Op 12 februari 2016 is de nieuwe cdK bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van 6 jaar. René Paas volgt de huidige cdK Max van den Berg op, die per 1 april 2016 afscheid neemt.

20 april eerste Statenvergadering nieuwe cdK
Met het Koninklijk Besluit van februari is de procedure tot benoeming van de nieuwe cdK officieel afgerond. Op woensdag 20 april a.s. vindt om 9.30 uur een bijzondere Statenvergadering plaats waarin de Staten René Paas als cdK welkom heten en de voorzittershamer symbolisch wordt overhandigd. De nieuwe cdK zal dezelfde dag om 14.00 uur de voorzittershamer voor het eerst in handen nemen tijdens de reguliere Statenvergadering. Zowel de bijzondere als de reguliere Statenvergadering op 20 april zijn live te volgen via www.provinciegroningen.nl.

Vervanging tussen 1 en 17 april 2016
Omdat Max van den Berg per 1 april afscheid neemt en René Paas op 18 april start worden de taken van de cdK in deze periode waargenomen. Romke Visser (vice voorzitter van Provinciale Staten) zal in genoemde periode waarnemen als voorzitter van Provinciale Staten en Henk Staghouwer (gedeputeerde) zal optreden als loco cdK en voorzitter van het college van Gedeputeerde Staten.