Nationaal Coördinator Groningen selecteert 55 woningen voor opkoop

Regio –Nationaal Coördinator Groningen selecteert 55 woningen voor opkoop – Nieuws over aardbevingen en gaswinning – Internet – Gemeente Appingedam

De Nationaal Coordinator Groningen (NCG) heeft 55 woningen in de kern van het aardbevingsgebied geselecteerd voor opkoop binnen de proef van het Koopinstrument. Deze proef is vanwege de specifieke aardbevingsproblematiek gericht op eigenaar-bewoners in de kern van het aardbevingsgebied (de 0,2 PGA zone).

De proef biedt ondersteuning aan mensen in specifieke omstandigheden met een noodzaak tot verkoop, maar die hun woning niet verkocht krijgen. Om in aanmerking te komen voor de proef moet de woning langer dan twaalf maanden aaneengesloten aantoonbaar openbaar te koop staan tegen een reële vraagprijs. Van de 179 aanmeldingen voor de proef voldeden 117 aan deze eerste uitgangspunten. Bij de selectie van de woningen is gelet op sociaaleconomische en sociaal-maatschappelijke omstandigheden van de aanvrager die noodzaak tot verhuizing met zich meebrengen. Voor deze proef met de koop van woningen van de NCG heeft de NAM een bedrag van €10 miljoen beschikbaar gesteld.

Bij de selectie is gekeken naar de bijzondere omstandigheden van de eigenaar. Bij de selectie spelen drie categorieën een rol:

  1. familieomstandigheden: bijvoorbeeld scheiding ontslag, financiële problemen, psychische problemen door aardbevingen.
  2. werk elders
  3. wil kleiner wonen: bijvoorbeeld indicatie voor opname in verzorgingshuis.

Uit de aanmeldingen blijkt dat de helft van de eigenaren kleiner wil wonen. Ook blijkt dat het overgrote deel van de mensen wil verhuizen binnen het gebied. Zo’n 25% heeft zich gemeld vanwege familieomstandigheden. En ruim 20% wil verhuizen naar buiten het gebied vanwege werk elders.

De woning zal worden gekocht voor 95% van de taxatieprijs. Om het beschikbare budget zo goed mogelijk en gelijkwaardig in te vullen wordt 2/3 van het beschikbare budget gebruikt voor woningen tot €200.000 (2/3 van de woningen in het gebied hebben een waarde tot €200.000). Binnen deze categorie komen alle 43 aangemelde woningen in aanmerking. En 1/3 van het budget is voor woningen boven de €200.000. Deze categorie was overtekend. De Nationaal Coördinator heeft op advies van de adviescommissie vier gevallen geselecteerd op grond van de opgegeven knelpunten en vervolgens heeft er een loting door een notaris plaatsgevonden. Al met al betekent dit dat met de proef een totaal van 55 woningen kan worden gekocht.

Adviescommissie
De Nationaal Coördinator Groningen heeft de selectie uitgevoerd. Hij is bijgestaan door een adviescommissie die bestaat uit dhr. Ten Brink (burgemeester van de gemeente Slochteren), dhr. Tebbens Torringa (makelaar uit het gebied) en dhr. Dieterman (voormalig directeur van een woningbouwcorporatie).

Vervolgstappen
De geselecteerde woningen worden getaxeerd. De geselecteerde eigenaren ontvangen dan een bod van 95% van de taxatiewaarde. De getaxeerde waarde is de marktwaarde op de opnamedatum. De levering van de woning vindt plaats een half jaar na de overeenkomst over de koopregeling. Eigenaren hebben dus nog een half jaar de mogelijkheid om de woning op de reguliere markt te verkopen. Met NAM is afgesproken dat verkopers in diezelfde periode een compensatievoorstel vanuit de Waarderegeling krijgen.

Er is een woonbedrijf in oprichting dat de woningen zal kopen. Per woning wordt een afweging gemaakt over wat er met de woning zal gebeuren. Zo kan bijvoorbeeld worden overgaan tot (tijdelijke) verhuur van de woningen, onder andere als wisselwoning in het kader van de versterkingsopgave.

Evaluatie
Als het gehele proces tot en met levering is afgerond zal de proef met de Koopregeling worden geëvalueerd en zal worden bekeken of en hoe een koopregeling wordt voortgezet en onder welke condities.Back to top button