Inloopbijeenkomst werkzaamheden N360 op 14 juli in Ten Boer

Ten Boer – De provincie Groningen organiseert een inloopbijeenkomst over de uitvoering van de maatregelen aan de provinciale weg N360 van deze zomer. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 14 juli a.s. van 17.00 tot 20.00 uur in ‘t Buurhoes, Gaykingaweg 17, Ten Boer. Aannemer Fuhler Wegenbouw voert de werkzaamheden in opdracht van de provincie uit. Tijdens de avond zijn medewerkers van de provincie en de aannemer aanwezig om uitleg te geven over hinder en omleidingsroutes.

Werkzaamheden
De werkzaamheden zijn de tweede fase van de maatregelen aan de N360. Vorig jaar vonden werkzaamheden plaats aan weggedeelten in Groningen. Nu wordt de weg op vier punten aangepakt.
• Kruispunt Dorpsstraat te Garmerwolde
• Fietsoversteek Bovenrijgerweg
• Bebouwde kom van Ten Boer
• Kruispunt Wirdumerweg

Fasen
De werkzaamheden vinden plaats in de vakantieperiode tussen 15 juli en 28 augustus en worden in fasen uitgevoerd. Daarbij wordt de N360 een periode volledig gestremd. Doorgaand verkeer wordt met borden omgeleid.

Maatregelen N360
Met de maatregelen aan de N360 wil de provincie de verkeersveiligheid, de doorstroming, het openbaar vervoer en de leefbaarheid van de N360 verbeteren, tussen de stad Groningen en Appingedam. Hiervoor worden op vijftien verschillende locaties maatregelen uitgevoerd. Dit jaar wordt de tweede fase uitgevoerd.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op www.provinciegroningen.nl.Back to top button