NAM heeft aantal te versterken woningen in Groningen drastisch naar beneden bijgesteld

Loppersum – De NAM heeft het aantal woning die aankomende jaren versterkt moeten worden drastisch naar beneden bijgesteld. In tegenstelling tot de eerder genoemde 170.000 huizen en gebouwen die vertrekt moeten worden liet de NAM dinsdag weten dat dit maar honderd huizen of gebouwen zijn die aardbevingsbestendiger moeten worden gemaakt. Volgens de Nederlandse Aardolie Maatschapij blijkt uit een studie dat de risico’s veel lager te zijn dan eerder werd berekend. Het bedrijf baseert zich daarbij mede op aanbevelingen van het adviesorgaan Staatstoezicht op de Mijnen.

Uit een eerder onderzoek in opdracht van de provincie Groningen werd uitgegaan van 170.000 woningen en gebouwen die versterkt zouden moeten worden.

Maximale gasproductie
De NAM wil komend gas jaar de maximale hoeveelheid gas, 27 miljard kuub, winnen uit het Groningergasveld. Dat is de maximale productie die eerder door de Raad van State werd opgelegd.

Het is de vraag of het winningsniveau in Groningen gehandhaafd blijft op 27 miljard kuub. De NAM geeft in het winningsplan voor komend jaar aan dat meer of minder productie mogelijk moet zijn door flexibeler te winnen. Daarbij wordt als bovengrens 33 miljard kuub per jaar genoemd. ‘Volgens de meest recente inzichten valt ook dit productieniveau binnen de door de overheid vastgestelde norm en is daarbij een gelijkmatige productie mogelijk’, schrijft de NAM.

De komende zes weken vraagt de minister Kamp van Economische zaken ook advies aan allerlei instanties over het nieuwe winningsplan. Ook wordt het voorgelegd aan de provincie Groningen en de betrokken gemeenten. Vervolgens komt de minister met een voorstel. In september wordt er een definitief besluit genomen over de gaswinning tussen oktober 2016 en 2017. Ook komt het aantal te versterken huizen daarbij aan bod.

Versterkingsprogramma
Inmiddels zijn woningcorporaties al begonnen met het versterken van honderden huurwoningen. Ook is Nationaal Coördinator Groningen Alders begonnen met een verstevigingsprogramma voor vijf plaatsen. De NAM laat weten de door de Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders ingezette weg te volgen.

Back to top button