Nagenoeg alle ondernemers vertrokken uit de Vennenflat

Delfzijl – Het college van B en W en de Logopedische Praktijk hebben overeenstemming bereikt over de beëindiging van de huurovereenkomst van de praktijk in de Vennenflat aan De Vennen 96 in Delfzijl.  De Logopedische Praktijk is inmiddels verhuisd vanuit de hoogbouw van de Vennenflat naar de Oude Schans 20 te Delfzijl. De uitplaatsing van ondernemers uit de Vennenflat is één van de acties die voortvloeien uit het door de raad in 2013 vastgestelde Actieplan Centrum Delfzijl.

Herstructurering Vennenplein in volle gang

De voorbereiding van de herstructurering van het Vennenplein is in volle gang. Samen met de ondernemers uit de Vennenflat, waarvan de hoogbouw in de loop van 2017 en de laagbouw in 2019 wordt gesloopt, zocht de gemeente naar vervangende winkelruimten in het centrum van Delfzijl. De gemeente wil de detailhandel in het kernwinkelgebied concentreren om daarmee het centrum compacter, aantrekkelijker en levendiger te maken. Rondom dit gebied kunnen dienstverlenende bedrijven zich vestigen. ‘Van deze ruimte maakt de Logopedische Praktijk gebruik door zich buiten het kernwinkelgebied te vestigen’, zegt wethouder IJzebrand Rijzebol. ‘Met het vertrek van de Logopedische Praktijk is de verplaatsing van ondernemers uit de Vennenflat nagenoeg klaar.’

Centrum havenstad ligt straks dichterbij zee

In de loop van 2017 start de sloop van de hoogbouw van de Vennenflat. Met het verdwijnen van de Vennenflat ontstaat vanuit het centrum van Delfzijl een aantrekkelijke route naar de kust. Het centrum van Delfzijl komt dichterbij de zee en het strand te liggen.

Parkeren in een parkachtige omgeving

Rond de zomer is de hoogbouw van de Vennenflat verdwenen, waarna tegelijkertijd de eerste fase van de herinrichting van het Vennenplein begint. De herinrichting begint op de kop van het plein. Hier komen parkeerplaatsen in een parkachtige omgeving. Het aantal parkeerplaatsen blijft minimaal gelijk aan de huidige situatie.

Back to top button