Monuta steunt VPTZ De Schutse

Appingedam – Afgelopen maand organiseerde De Schutse voor al haar vrijwilligers een inspirerende themadag. Onder de titel ‘De kracht van ons team!’ waren er die dag interactieve workshops over communicatie. Ook sprak olympiër en oud-schaatscoach Gerard Kemkers over teamgeest vanuit zijn eigen ervaringen. Voor de vrijwilligers was het interessant om thematiek vanuit een ander perspectief aangereikt te krijgen.

De Schutse levert al jaren een waardevolle bijdrage aan de vrijwillige palliatieve terminale zorg in Noordoost-Groningen. Dat gebeurt met veel toewijding bij mensen in de thuissituatie en in het hospice in Appingedam. Drijvende kracht waarop De Schutse sinds de oprichting bestaansrecht ontleent, zijn de ruim 80 vrijwilligers die zich dag in dag uit inzetten voor de medemens in de allerlaatste fase van zijn of haar leven.

Met hun inzet maken zij het mogelijk dat naasten en familie zich ontlast voelen. En dat er steun en rust wordt geboden in een veelal moeilijke periode.

De Schutse begeleidt de vrijwilligers vanaf de start, zodat zij goed toegerust zijn voor het werk dat ze doen. Dat gebeurt onder andere door intervisie, themabijeenkomsten en praktische training.

De themadag voor vrijwilligers is mogelijk gemaakt door een gulle donatie van Monuta, dat aangaf het erg waardevol te vinden dat de vrijwilligers van De Schutse zich met deskundigheid en toewijding kunnen richten op de zorg en ondersteuning thuis en in het hospice.

De Schutse  is Monuta heel dankbaar voor deze geste. Want naast goede vrijwilligers,  is het hospice sterk afhankelijk van donaties en giften. Die zijn nodig om ook in de toekomst de zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden.

Back to top button